فرانسه / آمریکا

فرانسه: تصاویری زیبا از بزرگترین کشتی تفریحی جهان ساخت فرانسه

REUTERS/Stephane Mahe

بزرگیری کشتی تفریحی جهان که درصنایع کشتی سازی فرانسه ساخته شده، برای اولین آزمایش‌های فنی دربندر«سن ناظر» محل ساخت آن به آب انداخته شد.این کشتی که «هارمونی دریا‌ها» نام گرفته با ۳۶۲ مترطول وشانزده طبقه با آغاز بهره برداری تجاری خواهد توانست ۸۰۰۰ مسافر وخدمه را هفته‌ها و یا ماه‌ها برآبهای اقیانوس‌های جهان به دوردست‌ترین سواحل تفریحی جهان ببرد. این کشتی که به شرکت آمریکایی «رویال کارائیب» تعلق دارد قرار است پس از آزمایش‌های مهندسی فنی و دریایی دردوازدهم ماه مه آینده، ۲۰۱۶ به کارفرمایان آمریکایی تحویل داده شود.مشخصات این غول اقیانوس‌ها به قرار زیر است: ظرفیت مسافر ۵ هزار و ۴۷۹ نفرکابین‌های کشتی ۲ هزار و ۷۴۷ اطاقخدمه کشتی ۲ هزار و ۳۹۴ نفروزن کشتی ۲۲۷ هزار و ۷۰۰ تنقیمت ساخت کشتی دربندرفرانسوی «سن ناظر»  نهصد میلیون یوروی اروپا اعلام شده است. این کشتی روزدوازدهم ماه مه ۲۰۱۶ مورد بهره‌برداری تجاری قرار خواهد گرفت. ازهم اکنون صد‌ها کابین کشتی برای اولین سفرفروخته شده است.

تبلیغ بازرگانی

REUTERS/Stephane Mahe

REUTERS/Stephane Mahe

REUTERS/Stephane Mahe

REUTERS/Stephane Mahe

REUTERS/Stephane Mahe

REUTERS/Stephane Mahe

REUTERS/Stephane Mahe

REUTERS/Stephane Mahe

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید