ازبکستان

بزرگترین کشف مواد مخدر در ازبکستان

تبلیغ بازرگانی

نیروهای امنیتی ازبکستان خبر از کشف و توقیف 90 کیلو هروئینی دادند که مقصد آن روسیه بود.

این کشف یکی از بزرگترین کشف های مواد مخدر در سالهای اخیر به شمار می آید.
این مواد در سمرقند، یکی از زیباترین شهرهای قرار گرفته بر سر راه ابریشم ، در کیسه های پیاز و در یک اتومبیل شیک پنهان شده بود.
گفتنی است که ازبکستان و تاجیکستان که در همسایگی افغانستان، بزرگترین تولید کننده تریآک و هروئین قرار دارند، دوکشور مهم برای عبور مواد مخدر توسط قاچاقچیان به شمار می آیند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید