سوریه

بشاراسد برای مسئولین جنایات ده ماه گذشته عفوعمومی اعلام کرد.

بان کی مون- دبیرکل سازمان ملل متحد، که درلبنان به سرمی برد، امروز باردیگر ازبشاراسد خواست به «کشتارشهروندان سوریه» پایان دهد.

بان کی مون- دبیرکل سازمان ملل متحد، درسفرش به لبنان ، امروز باردیگر ازبشاراسد خواست به خشونت ها پایان دهد.
بان کی مون- دبیرکل سازمان ملل متحد، درسفرش به لبنان ، امروز باردیگر ازبشاراسد خواست به خشونت ها پایان دهد. REUTERS/Mohamed Azakir
تبلیغ بازرگانی

دبیرکل سازمان ملل متحد درابن رابطه گفت: «هشدارمیدهم رهبرانی که به این گونه با شهروندان خود رفتارمی کنند، بازنده خواهند بود».
دبیرکل سازمان ملل درادامه گفت: من امروز باردیگربه بشاراسد می گویم: پایان دهید به خشونت ها، پایان دهید به کشتارشهروندان سوریه، ادامه کشتاربه بن بست خواهد رسید.

منصف مرزوقی- رئیس جمهوری جدید تونس، دریک مصاحبه بشدت نسبت به احتمال حمله نظامی به سوریه هشدارداد و گفت این اقدام یک خودکشی خواهد بود. مرزوقی گفت: چنین اقدامی کل خاورمیانه را به آتش خواهد کشید.

رئیس جمهوری تونس می گوید: اقدام به حمله نظامی ترکیه، ایران، حزب الله و اسرائیل را دریک جنگ منطقه ای درگیرخواهد کرد که درضمن راه را برای همه قدرت ها بازخواهد کرد.

خبرگزاری فرانسه می نویسد: این سخنان رئیس جمهوری تونس درحالی ایراد می شود که درسوریه بیش از ٥  هزارنفردرسرکوب های نیروهای مسلح حکومت، طی ده ماه گذشته جان خود را ازدست داده اند. این خبرگزاری یادآوری می کند که خود منصف مرزوقی یکی از مخالفین سرسخت ذین العابدین بن علی بود که سرنگون شد و راه را برای "بهارعربی" هموارکرد.
مرزوقی درمقابل پرسش خبرنگارالجرایری مبنی براینکه شما درحمله نظامی به لیبی همکاری کردید وتفاوت درکجاست می گوید: ما درلیبی زمانی با حمله نظامی موافقت کردیم که کاربه جای خطرناکی کشیده بود و درآن مورد هم ما، حمله نظامی را بدون اینکه قبلاً مجاب شده باشیم  پذیرفتیم.
دراین حال الن ژوپه- وزیرامور خارجه فرانسه باردیگر تأکیدکرده که سکوت شورای امنیت درمورد کشتارهای سوریه غیرقابل قبول است.
رئیس دیپلماسی فرانسه که برای شرکت دراعطای نشان عالی افتخاردولت فرانسه "لژیون دونُور" به خانم "آن سان سوکی" به "راگون"- پایتخت میانمار، سفرکرده است، بااشاره به ادامه سرکوب ها توسط حکومت بشاراسد گفت: قتل و کشتار ادامه دارد و سکوت سازمان ملل هم همینطور، اوضاع به حالت غیرقابل قبول درآمده است.

الن ژوپه گفت: اتحادیه عرب تاروزنوزدهم ژانویه مهلت قائل شده که گزارش خود رادرمورد سوریه منتشرکند، ولی امیدوارم گزارش اتحادیه عرب بطورواقع بینانه اوضاع درسوریه را مورد ارزیابی قرار داده و واقعیت ها را به شورای امنیت گزارش نماید.
ژوپه همچنین گفت: امیدوارم اتحادیه عرب مانند دیگران دریک دور تسلسل ازتحرک درمورد بحران سوریه بازنماند.

ازسوی دیگر درجریان انفجاری که امروز درجاده ای درحوالی " ایدلب" روی داد ٦ کارگر کشته و ١٦ نفر دیگر زخمی گردیدند.
دردمشق اعلام شد که بشاراسد رئیس جمهوری سوریه امروزطی فرمانی برای همۀ افرادی که «درجنایات ده ماه گذشته» دست داشته اند عفو عمومی اعلام کرد.
درفرمان بشاراسد، کلیه افرادی که ازپانزدهم ماه مارس تا کنون درخونریزی های سوریه نقش داشته اند، مشمول عفو عمومی شده اند؛ دربیانیه رئیس جمهوری سوریه، به افرادی که دست به جنایت زده اند هیچ گونه اشاره ای نشده است.

لازم به یادآوری است که اپوزیسیون سوریه مأمورین حکومت اسد را مسئول کشتاربیش از پنچ هزارنفر ازمعترضین میداند؛ این درحالی است بشاراسد کشتارها را به عوامل اپوزیسیون که از آنها با عنوان «تروریست ها» یاد می شود نسبت داده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید