سوریه - تظاهرات

بشار اسد: وضعیت اضطراری لغو خواهد شد

رییس‌جمهوری سوریه، بشاراسد قول داد که وضعیت اضطراری حداکثر تا یک هفتۀ دیگر لغو خواهد شد. وی همچنین به خاطر ریخته شدن خون مردم در تظاهرات، ابراز تأسف کرد. همزمان با سخنرانی روزشنبۀ بشاراسد، تظاهرات ضد دولتی درچند شهر سوریه  ادامه داشت و تظاهرکنندگان درشهردرعا" ازجمله شعار "مردم سقوط رژیم را می خواهند" سردادند.

تبلیغ بازرگانی

رییس‌جمهوری سوریه، بشاراسد روز شنبه گفت که وضعیت اضطراری که از سال ۱۹۶۲ در سوریه حاکم است، حداکثر تا یک هفتۀ دیگر لغو خواهد شد.
از آغاز تظاهرات در سوریه، لغو وضعیت اضطراری یکی از نخستین مطالبات معترضان بوده است.
به گفتۀ اسد، لغو وضعیت اضطراری به امنیت سوریه کمک خواهد کرد.

علاوه بر این، بشار اسد به خاطر کشته و زخمی شدن مردم در تظاهرات ابراز تأسف کرد و گفت: "ریخته شدن خون افراد، بسیار دردآور و غم‌انگیز است. ما به خاطر مرگ مردم عادی و نظامیان متأسفیم و کشته‌شدگان را به عنوان شهید در نظر می‌گیریم".
وی همچنین گفت: "در روزهای اخیر، شکافی را میان شهروندان و نهادهای دولتی مشاهده کردیم. این شکاف باید هرچه زودتر از میان برداشته شود".

به گزارش خبرگزاری فرانسه ازامان، پایتخت اردن، هزاران تن ازمردم "درعا" درتظاهرات امروزشرکت کرده اند. تظاهرکنندگان عکس های کشته شدگان تظاهرات اخیررا با خود به همراه داشتند.
شهر"بانیاس"، درشمال غرب سوریه ، یکی دیگر از شهرهای این کشور است که امروزصحنۀ تظاهرات مخالفان رژیم بود. دراین شهرهزاران نفردرمراسم خاک سپاری یکی ازکشته شدگان که درروز دهم آوریل دراثراصابت گلوله زخمی و سپس درگذشت شرکت کرده و علیه حزب حاکم بعث شعار دادند.
پس ازاین خاک سپاری، دو هزار تن از زنان شهربرای بزرگداشت "شهدا" درمرکزشهردست به تظاهرات زدند. "خدا، آزادی و دیگر هیچ" و "ارتش و مردم با هم" از شعارهای این تظاهرات بود.
"جوبار" درنزدیکی دمشق، پایتخت سوریه، نیز شاهد تظاهرات درحدود دو هزارتن بود. دراین شهرپلیس با استفاده از گاز اشک آوربه پراکنده کردن مردم پرداخت.
در جریان سرکوب تظاهرات هفته های اخیر مردم سوریه در حدود دویست تن جان خود را از دست داده اند. سرکوب خشونت بار تظاهرات مردم از سوی رژیم باعث اعتراض سازمان ها ی بین المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و سازمان هائی چون عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر شده است.
افزون براین شماری ازکشورهای اروپائی ازجمله فرانسه و دولت آمریکا نیزنحوۀ برخورد دولت سوریه با تظاهرات مردم را مورد انتقاد قرار داده و خشونت علیه مردم را محکوم کرده اند.
درگفتگوئی با ایلیا جزایری، روزنامه نگاروتحلیل گرمسائل خاورمیانه دربیروت، علل بی اعتنائی دولت سوریه به این انتقادها، چشم انداز سیاسی سوریه در آینده و احتمال سقوط رژیم و بالاخره صحت و سقم گزارش های مربوط به کمک ایران به سوریه برای سرکوب اعتراض ها دراین کشوررا مورد بحث قرار داده ایم.

گفتگو با ایلیا جزایری، روزنامه نگار و تحلیل گر مسائل خاورمیانه

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید