دسترسی به محتوای اصلی
فرانسه/فلسطین

بعد از مجلس ملی، سنای فرانسه فلسطین را به رسمیت شناخت

سنای فرانسه قطعنامۀ به رسمیت شناختن کشور فلسطین را تصویب کرد.
سنای فرانسه قطعنامۀ به رسمیت شناختن کشور فلسطین را تصویب کرد.
1 دقیقه

روز پنجشنبه، به دنبال مجلس ملی، سنای فرانسه نیز قطعنامۀ به رسمیت شناختن کشور فلسطین را با ١۵٣ رای موافق و ١۴۶ رای مخالف تصویب کرد. بدین ترتیب پارلمان فرانسه به همان راهی قدم می‌گذارد که نمایندگان پارلمان‌های بریتانیا و اسپانیا قبلاً طی کردند. نمایندگان ایرلندی نیز قطعنامۀ مشابهی را تصویب نموده‌اند.

تبلیغ بازرگانی

 قطعنامۀ تصویب‌شده در سنای فرانسه "خواهان آنست که فرانسه، کشور مستقل و دموکراتیک فلسطین را بر پایۀ خطوط مرزی سال ١٩۶٧ به رسمیت بشناسد".

این قطعنامه جنبۀ نمادین دارد و برای دولت الزام‌آور نیست. اصولاً سیاست خارجی فرانسه توسط قوۀ مجریه و رهبری آن تعیین می‌گردد و نه پارلمان.
در قطعنامه همچنین ذکر شده که بیت‌المقدس باید به عنوان پایتخت دو کشور شناخته شود.

نسبت به مجلس ملی، سنای فرانسه با اکثریتی بسیار ضعیف‌تر به این قطعنامه رای داد. جناح راست که به طور کلی با متن قطعنامه مخالف است در حال حاضر در سنا وزنۀ بیشتری دارد. نمایندگان راست معتقدند که تصویب چنین قطعنامه‌ای در پارلمان فرانسه، برای اسرائیل "سوءتفاهم" ایجاد خواهد کرد.

قبلاً پارلمان‌های بریتانیا و اسپانیا نیز قطعنامۀ کم و بیش مشابهی را تصویب کرده‌اند.
همچنین یک روز قبل از سنای فرانسه، نمایندگان ایرلندی از دولت خود خواستند که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.