ایران/ اتمی- گفتگو

بغض و سکوت سپاه پاسداران در مورد مذاکرات هسته‌ای

فرمانده سپاه پاسداران ایران گفته است که آنان در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی، با بغض سکوت میکنند.

تبلیغ بازرگانی

محمدعلی جعفری- فرمانده سپاه پاسداران، در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ١+۵، گفته است که «به دلیل مقطع حساسی که باید مذاکرات به جلو برود تا بهانه دست کسی ندهیم، فعلاً باید سکوت کنیم و بغض در گلو نگه داریم». در بررسی این موضوع گفتگویی دارم با امیرطاهری- نویسنده و خبرنگار مقیم بریتانیا.

گفتگو با امیر طاهری

در جواب به این سؤال که چرا بغض و اصلاٌ بغض کردن سپاه یعنی چه؟ آقای طاهری میگوید که این یک اصطلاح شاعرانه است. او اضافه میکند که در ایران هیچ چیزی طیق معمول نیست؛ چون در ایران یک نظام خاصی بر سر قدرت است و آقای خمینی که بنیان‌گزار سپاه پاسداران بود، بارها تأکید کرد که سپاه باید در امور سیاسی دخالت کند. اسم این تشکل هم "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" است، یعنی برای آنان، بیشتر از کشور ایران یا ملت ایران، انقلاب اسلامی ایران مطرح است.

در مورد ترکیدن احتمالی این بغض، آقای طاهری میگوید که بستگی به این دارد که این بغض متعلق به کی است؟ چون سپاه یک دستگاه یک پارچه نیست. این سپاه بعد از پیروزی انقلاب بوجود آمد و در آن گروه های مختلف شرکت کردند و هیچ‌زمانی نتوانست یک فرهنگ سیاسی یک‌پارچه داشته باشد.

در حال حاضر هم، در داخل سپاه بسیاری در این آرزو هستند که مذاکرات به نتیجه برسد، چون که آنان در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی ایران سرمایه گزاری کرده اند و به همین دلیل از تحریم ها رنج میبرند. بخش دیگری از سپاه خواهان موفقیت این مذاکرات نیست، چون آنان فکر میکنند که اگر ایران به غرب نزدیک شود، دور شدن نظامیان از سیاست هم مطرح خواهد شد و بعد مسئلۀ بازار آزاد مطرح خواهد شد که میتواند انحصارات سپاه در بخش های مهمی از بازرگانی را از آنان بگیرد.

در مورد ارتباطات سپاه با رهبری، آقای امیرطاهری میگوید که این درست نیست که تصور کنیم که سپاه صرفاً یک حربه در دست رهبری است. چونکه آقای خامنه ای یکی از بازیگران رژیم است که در آن بازیگران دیگر هم وجود دارند. با وجود اینکه قدرت مقام رهبری زیاد است، ولی آقای خامنه ای، آقای خمینی نیست که هر حرفی بزند، همه اطاعت کنند. آقای خمینی، پدر انقلاب اسلامی بود. ولی از آن زمان تا حالا دنیا تغیر کرده است و ایران هم تاحدی تغییر کرده است.

سؤال آخر در مورد خطوط قرمزی است که سپاه تهدید کرده است که نباید از آن عبور کرد؟

این خطوط قرمز به گفتۀ آقای امیر طاهری، برمیگردند به اعمال خود سپاه که مثلاً موشک‌هایی میسازد که برد فراوان دارد با ظرفیت حمل مواد منفجرۀ بسیار محدود. غربی ها در مورد این موشک ها بدگمان هستند که میتواند به هدف حمل مواد اتمی ساخته شده باشد. اگر این نوع مسایل در مذاکرات مطرح شود، در آنصورت سپاه مجبور میشود تأسیسات خود را به روی غربی‌ها باز کند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید