افغانستان/دیپلماتیک

بلژیک سفارت خود در افغانستان را می بندد

وزارت امور خارجه بلژیک اعلام کرده است که سفارت بلژیک در افغانستان مسدود خواهد شد. در خبرنامه ای که از سوی سفارت بلژیک در افغانستان روز پنجشنبه منتشر شده گفته شده که این تصمیم در هماهنگی با وزارت دفاع بلژیک اتخاذ شده است.

تبلیغ بازرگانی

  بر اساس این خبرنامه با بسته شدن سفارت بلژیک در افغانستان از اواخر ماه ژانویه ٢٠١۵، امور کنسولی مربوط به افغانستان به سفارت بلژیک در اسلام آباد، پایتخت پاکستان محول خواهد شد.

 وزارت امور خارجه بلژیک گفته است که پایان ماموریت نیروهای نظامی این کشور در افغانستان، دلیل بسته شدن سفارت این کشور در کابل است.

در خبرنامه سفارت بلژیک در افغانستان همچنین گفته شده که دفتر کنسولی بلژیک در شهر تورنتو در کانادا نیز مسدود و امور کنسولی آن به شهر مونترال منتقل خواهد شد.

وزارت امور خارجه بلژیک می گوید بسته شدن سفارت این کشور در افغانستان و دفتر کنسولی تورنتو در چارچوب اصلاحات وسیع دیپلماتیک و اقتصادی صورت می گیرد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید