بنگلادش

بنگلادش شرکت داعش در سوء قصد اخیر را تکذیب کرد

بنگلادش تاکید کرده است که سوء قصدی که منتهی به قتل بیست گروگان شد، توسط اعضای یک گروه جهادی محلی صورت گرفت و داعش در آن نقشی نداشته است.

تبلیغ بازرگانی

در روز دوم عزاداری ملی در بنگلادش خبرهای جدیدی در بارۀ سوء قصد در رستوران سیک مرکز شهر داکا داده شد. یکی از این اخبار تازه، طرز برخورد تروریست ها بود که مسلمانان را نکشتند و تلاش خود را روی خارجی ها متمرکز ساختند. 18 تن از بیست نفری که کشته شدند، خارجی بودند.

مسئولیت این سوء قصد را که جمعه شب صورت گرفت داعش به عهده گرفته بود و گفته بود که آنان به یک تجمع اتباع کشورهای صلیبی حمله کردند ولی مسئولین امنیتی گفته اند که آنان اعضای یک گروه محلی بودند. شش تن آنان کشته شده اند و یک تن دیگر زنده دستگیر شده است. آنان به گفتۀ وزیر داخلۀ بنگلادش، اعضای جمعیت مجاهدین بنگلادشی بودند.

رئیس پلیس منطقه هم گفته است که آنان بیشتر اعضای جمعیت مجاهدین بنگلادشی را مورد سوء ظن قرار داده اند، ولی روی احتمال موجودیت ارتباط میان آنان و شبکه های جهانی هم کار میکنند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید