ایران/ ارز

بهای ارزهای بین‌المللی در تهران رو به افزایش نهاده است.

تبلیغ بازرگانی

از روز گذشته به دنبال اعلام انفصال رئیس بانک مرکزی، بهای ارزهای بین المللی بار دیگر رو به صعود نهاد.

گزارش حاکی است که منحنی صعودی بهای دلار در تهران، امروز نیز ادامه داشته و هر یک دلار آمریکا به ٣٥٣٠ تومان فروخته شد؛ دلار روز گذشته به یکباره در عرض چند ساعت به ٣٥٠٠ تومان رسید.

بنا بر گزارش‌ها، امروز بهای یوروی اروپا درتهران درحدود ٤٧٠٠ و هرپوند ٥٥٠٠ تومان شده است.

بنابراین گزارش، تنها طی ٢٤ ساعت بهای این دور پول انگلیسی و اروپائی، ١٠٠ تا ٣٠٠ تومان افزایش نشان می‌دهد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید