ایران

بهره برداری از دو میدان گازی بدون مناقصه به سپاه پاسداران واگذار شد

سرتیپ رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء
سرتیپ رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء

به دستور وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران قرارداد بهره برداری از دو میدان جدیداً کشف شدۀ گازی ایران بدون رعایت تشریفات مناقصه به سپاه پاسداران ایران واگذار شد.

تبلیغ بازرگانی

مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران اعلام کرد که قرار داد توسعۀ دو میدان گازی "سفید باغون" و "هالگان" را بدون رعایت تشریفات مناقصه به قرارگاره خاتم الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران ایران واگذار کرده است. یک عضو هیئت مدیرۀ شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که هدف از عقد این قرارداد تولید روزانۀ نوزده میلیون متر مکعب گاز طبیعی است.
شرکت نفت ایران در توضیح دلیل عدم رعایت تشریفات مناقصه در واگذاری طرح توسعۀ دو میدان گازی به سپاه پاسداران ایران گفته است : به دستور وزیر نفت جمهوری اسلامی آن دسته از شرکت هایی که توانایی مالی مطلوبی دارند بدون رعایت تشریفات مناقصه در طرح های توسعۀ نفت و گاز حضور می یابند. به گزارش خبرگزاری مهر حجم ذخیرۀ گاز درجای میادین گازی "هالگان" و "سفید باغون" روی هم معادل ٣٥٥ میلیارد متر مکعب است.
محمد جعفری فرماندۀ سپاه پاسداران ایران اخیراً اعلام کرد که فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران ایران با تأئید و به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد و این نهاد برای تضییع نکردن حقوق باصطلاح بخش خصوصی در قراردادهای کمتر از صد میلیارد تومان شرکت نمی کند، هر چند محمد جعفری بلافاصله تصریح کرده بود که اگر سپاه پاسداران احساس کند که اجحافی از سوی بخش خصوصی صورت می گیرد حتا در قراردادهای کمتر از صد میلیارد تومان هم شرکت می کند.

گفتگو با نیما راشدان

این اولین بار نیست که شرکت های وابسته به سپاه پاسداران ایران، به ویژه قرار گاه خاتم الانبیاء بدون رعایت تشریفات مناقصه قراردادهای بزرگ اقتصادی به ویژه در صنعت نفت و گاز را با دولت امضا می کند. روی کار آمدن محمود احمدی نژاد همزمان بوده است با صعود بی سابقۀ اقتصادی سپاه پاسداران ایران از خلال همین دست قراردادها.
به گفتۀ آگاهان قرارگاه خاتم الانبیاء با دویست میلیارد دلار سرمایه بزرگترین مقاطعه کار خاورمیانه به شمار می رود و به دلیل نقش کانونی اش در قدرت از رانت های مختلف اطلاعات و ارزی برای حضور انحصاری در طرح های بزرگ اقتصادی بهره می جوید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید