افغانستان/ اقتصادی

بودجه سال 1989 و استیضاح شماری از مسئولان در پارلمان

در حالیکه دولت افغانستان طرح بودجه سال جدید 1391 را به مجلس سنا یا مشرانو جرگه فرستاده است ‏مجلس نمایندگان افغانستان یا ولسی جرگه اوایل این هفته اعلام کرد مسئولان وزارت خانه هایی را که کمتر از ‏‏40 درصد بودجه توسعه ای سال 1989 را به مصرف نرسانده اند برای پاسخگویی به پارلمان احضار خواهد ‏کرد. ‏ 

تبلیغ بازرگانی

روزنامه هشت صبح افغانستان در گزارشی از پارلمان افغانستان نوشت بدین ترتیب بیشتر از 20 تن از وزرا ‏و رؤسای ادارات افغانستان از سوی پارلمان این کشور استیضاح خواهند شد.‏

بر اساس قانون پارلمان افغانستان صلاحیت دارد د دخل و خرج بودجه ملی این کشور را شش ماه بعد از پایان ‏هر سال مورد بررسی قرار بدهد.‏

بر اساس گزارش روزنامه هشت صبح، اداره کنترل و تفتیش بودجه افغانستان 15 مورد نقض قانون و ‏حسابات نامعلوم را در حسابات قطعی مربوط به بودجه سال 1389 تذکر داده است.‏
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید