بودجۀ سال ٩٧ ایران پشت درهای بستۀ مجلس بررسی می شود

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به درخواست و تذکر شهباز حسن پور بیگلری، نمایندۀ سیرجان در مجلس شورای اسلامی، گفت که بررسی لایحۀ بودجۀ سال ٩٧ در مجلس شورای اسلامی ایران از هفتۀ آیندۀ آغاز می شود و در صورت نیاز مجلس در جلسات غیرعلنی لایحۀ بودجه را بررسی خواهد کرد تا نمایندگان بتوانند نظرات خود را در مورد آن ارایه کنند.

تبلیغ بازرگانی

پیشتر نمایندۀ سیرجان از علی لاریجانی خواسته بود که بررسی لایحۀ بودجۀ سال آینده توسط مجلس به طور غیرعلنی صورت بپذیرد.

نه رئیس و نه نمایندۀ مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت بررسی غیرعلنی لایحۀ بودجۀ سال ۹٧ توضیحی نداده اند. آنان نگفته اند که به چه دلیل بررسی شفاف و علنی لایحۀ بودجه مانع از ارایۀ نظرات نمایندگان مجلس می شود. با این حال، اعلام علنی ردیف ها و جزئیات این لایحه یکی از دلایل ناآرامی های دی ماه ایران شناخته شده است، به این دلیل که مردم برای اولین بار پی بردند که سالانه مبالغ هنگفت و بی حساب و کتابی از دارایی های عمومی به بنیادها و سازمان های مذهبی و وابسته به روحانیت و همچنین به سپاه پاسداران و سازمان بسیج تعلق می گیرد، در حالی که کشور با مشکلات و مسائل عدیدۀ اقتصادی به ویژه فقر و بیکاری روبرو است.

این رویکرد در تضاد آشکار با ادعای شخص رئیس جمهوری است که از مردم دعوت کرده بود که در شفافیت کامل دربارۀ جزئیات لایحۀ بودجۀ سال آینده علناً ابراز نظر کنند. با این حال، معلوم نیست که چگونه رئیس جمهوری از عموم مردم می خواهد که دربارۀ این لایحه علناً ابراز نظر کنند، در حالی که خود مجلس رعایت چنین شفافیتی را مانع بررسی لایحۀ بودجه می داند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید