روزنامه های امروز فرانسه

بورکینا فاسو در بین انقلاب و کودتا، محیط زیست و پرواز درون ها در مراکز اتمی فرانسه

@fotolia

بعد از «بلز کامپااوره»، نفر بعدی... این عنوان هومانیته است که به این ترتیب از نیمه انقلابی که در «بورکینا فاسو» صورت گرفت، استقبال میکند. فیگارو، سوال کرده است که فرانسوا هولاند، در نیمه دوم ریاست جمهوری خود، چه کار جدیدی میتواند بکند؟ لیبراسیون امنیت مراکز اتمی را با تمسخر در مورد خبر پرواز «درون» ها، در افق مراکز اتمی این کشور، در بالای اخبار قرار داده است و لاکروا، روزنامۀ مسیحی، از «کلیما»، یعنی توازن محیط زیستی آب و هوا  صحبت کرده است.

تبلیغ بازرگانی

این بررسی را با خبر کشته شدن معاون والی قندهار، در سایت لوموند آغاز میکنیم. بر اساس یک خبر آژانس آ اف پ در لوموند آمده است که معاون والی ولایت قندهار، دیروز یکشنبه، در یک  تیراندازی، کشته شد. از زبان تواب غورزنگ، یکی از مسئولین حکومتی در این خبر آمده است که، در حالیکه عبدالقدیم پتیال مشغول تعقیب کردن یک درس در دانشگاه بود، یک مرد مسلح، از پنجره به او تیر اندازی کرد. در این خبر اشاره ای به کشته شدن حشمت کرزی، پسرعموی رئیس جمهور سابق، هم شده است که به تاریخ 29 جولای (ژوئیه) کشته شد.

* * *

بر میگردیم به خود روزنامه ها و مهمترین مسایل مطرح. بعد از «بلز کامپااوره»، نفر بعدی... زیر این عنوان در هومانیته میخوانیم که، آیا این قیام مردمی که بلز کامپا اوره را از رأس قدرت در بورکینا فاسو برکنار کرد، بیانگر یک دوران سخت برای دیکتاتور های منطقه است؟ در حالیکه هنوز هم سرنوشت تغیر قدرت، در بورکینا فاسو یا کشور «انسان های باوجدان» مشخص نشده است و گماشتگان رژیمی که سقوط کرد، هنوز هم در رأس امور قرار دارند، خبر این تغیر رژیم در کشورهای نزدیک باعث خوشی مردم شده است. باید یاد آوری کرد که بورکینا فاسو، در گذشته ولتای بالا یا ولتای علیا نامیده میشد و چند دهه قبل تغیر نام داد و از آن زمان به نام بورکینا فاسو یاد میشود، که معنی آن،  «انسان های باوجدان» است. پایتخت این کشور «واگادوگو» نام دارد و خصوصیت این کشور، در این است که محاط به خشکه میباشد و در نتیجه یکی از فقیر ترین کشورهای افریقایی است. 

 بر میگردیم به هومانیته که نوشته است، در توگو، در کامرون، در چاد، در گنگو و در بنن، در همه کشورهای که روسای جمهور، قانون اساسی را مراعات نکرده اند، و یا هم میخواهند مراعات نکردن آن را آغاز کنند، تا بتوانند در رأس قدرت بمانند، باد شورش بورکینا به آنانیکه برای دموکراسی مبارزه میکنند، امیدواری بیشتر میدهد. کامپا اوره، که در رأس یک خانواده بزرگ و قدرتمند قرار داشت، اساس قدرت سیاسی خود را روی جنایت های کلان گذاشته بود.

* * *

فیگارو، روزنامۀ دست راستی، حکومت را میگوید. زیر این عنوان که «فرانسوا هولاند، در نیمه دوم ریاست جمهوری خود، چه کار جدیدی میتواند بکند؟»، این روزنامه از کم نفوذ بودن فرانسوا هولاند یاد آوری میکند و مینویسد که رئیس جمهور، که میخواهد نیمۀ دوم ریاست جمهوری خود را نجات بدهد، پنجشنبه در تلویزیون صحبت خواهد کرد.

در همین روزنامه، متعاقب این نوشته، مطلب دیگری در مورد سگولن رویال آمده است. وزیر میحط زیست فرانسه، میخواهد در رابطه با مسئلۀ «سیوانس»، قناعت اکولوژیست ها، یا طرفداران محیط زیست را به دست بیاورد. مسئلۀ سیوانس همان طرح ایجاد یک سد بر روی یک رودخانه در جنوب فرانسه بود، که مورد مخالفت طرفداران محیط زیست قرار داشت، و به دلیل تظاهرات مردم و خشونت های پلیس و ژاندارم، یکی از تظاهر کنندگان کشته شد. البته در روزهای گذشته به یاد بود این شخص، که «رمی فرس» نام داشت، تظاهرات های فراوان و زد و خورد های زیادی شد. و بالاخره به نمایندگی از حکومت، سگولن رویال، وزیر امور محیط زیست، این طرح را به تعلیق دراورد. سگولن رویال گفته است که این طرح بر اساس یک برداشت غلط است.

* * *

پرواز درون ها، یا هواپیماهای بدون سرنشین، بر فراز مراکز اتمی فرانسه، در این اواخر باعث تشویش همگانی شده است. ریشۀ این مشکل در این است که در این اواخر در بازار انواع و اقسام هواپیماهای کوچک بدون سرنشین، به فروش میرسد و هرکسی با پول ناچیز میتواند از آن استفاده کند. البته درون های بازار، قدرت حمل زیادی ندارند، ولی با آنهم میشود یک دوربین فیلم برداری را با آن به آسمان بلند کرد. این بازی خطرناک را لیبراسیون زیر عنوان «گیم آف درون» یا بازی درون ها، مطرح کرده است. در زیر این عنوان آمده است که پرواز وحشیانۀ درون ها در فضای مراکز اتمی فرانسه، بار دیگر مشاجره در مورد جوانب امنیتی این وسیلۀ جدید را باز میکند.

با یاد آوری این که «درون» ها در آغاز مورد استفادۀ نظامیان و پلیس قرار داشت، و امروز استفادۀ غیرنظامی آن بسیار زیاد شده است، لیبراسیون این سوال را مطرح میکند که آیا این هواپیماهای کوچک، واقعاٌ یک تهدید برای امنیت مراکز اتمی است؟ و گذشته از آن، آیا ما به سوی یک جامعۀ روان هستیم که بیشتر از پیش در زیر کنترل زمامداران خواهد بود؟

* * *

در لاکروا صحبت از محیط زیست است و اینکه درجۀ حرارت زمین در حال ازدیاد است. گروهی متشکل از متخصصین حکومت های مختلف، در مورد این موضوع، در کوپنهاگ، پایتخت دانمارک،  تشکیل جلسه داده اند. دیروز این گروه پنجمین گزارش خود را، هفت سال بعد از گزارش قبلی، پخش کرد. نتیجه گیری آنان این است که هنوز هم محدود کردن ضرباتی که، در صورت ازدیاد درجۀ حرارت، به زمین میرسد، ممکن است. شرط آن این است که تدابیر لازم، برای این موضوع هرچه زود تر گرفته شود. در فرانسه، متعاقب پخش این گزارش، سگولن رویال، وزیر امور محیط زیستی و لوران فابیوس، وزیر امور خارجه، جهانیان را به صورت عاجل، دعوت به بسیج شدن کردند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید