اوکراین

بوی باروت در شرق اوکراین

REUTERS/Maxim Zmeyev

در حالیکه روسیه خبر رسیدن نیروهای روسی در شرق اوکراین را رد کرده است، اوکراین اعلان کرده است که به دلیل تجمع نیروهای فراوان روسی در مناطق شرق این کشور که خواهان جدایی از اوکراین هستند، برای جنگ آمادگی میگیرد.

تبلیغ بازرگانی

ناتو، در سازمان ملل، تهدید کرده است که بعد از دو ماه آتش بس شکننده، احتمال یک جنگ کامل، وجود دارد. وزیر دفاع روسیه اتهامات ناتو را، که ادعا کرده است که نیروهای نظامی روس وارد ایالات شرق اوکراین شده اند، بی اساس تلقی کرده، و رد کرده است. «سازمان امنیت و همکاری در اروپا»* که در اوکراین، اشخاصی را برای نظارت گماشته است، هم دخول نیروهای نظامی روسی به مناطق شرق اوکراین را تایید کرده است.

زد و خورد ها میان حکومت مرکزی اوکراین و مناطق شرقی این کشور که استقلال طلب، و خواهان پیوستن به روسیه هستند، تا حالا چهار هزار کشته به جا گذاشته است. آتش بسی که از ماه سپتامبر گذشته میان نیروهای متخاصم صورت گرفت، حالا در حال پایان یافتن است.

همزمان با ازدیاد تنش نظامی، در آخرین اجلاس سازمان ملل، روس ها و غربی ها بار دیگر با هم دیگر وارد مشاجره شدند. صحبت از دو فرضیه است، یا اینکه در سال ها و دهه های آینده، یک نو منازعۀ منجمد شده، ولی متداوم، باعث ادامۀ حالت سیاسی فعلی میشود، و یا هم اینکه، جنگ کامل میان اوکراین و روسیه صورت میگیرد، که در این صورت غربی ها از اوکراین پشتیبانی خواهند کرد.

این موضوع را با آقای هوشنگ امیراحمدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه رادکرز در ایالات متحده، در میان گذاشتم. آقای امیراحمدی تشریح میکند که شرق و غرب اوکراین با هم تفاوت های زیاد دارند. در شرق اوکراین مردم روسی تبار زندگی میکنند و منطقۀ صنعتی است. اوکرایینی های شرقی هم بیشتر به زبان روسی صحبت میکنند. و با روسیه ارتباطات محکم و دیرینه دارند.

ولی غرب اوکراین، بیشتر تمایل به اروپا دارد. آنان در زمان اتحاد شوروی، کمتر از پشتیبانی های این کشور مستفیض شدند، و در غرب اوکراین، که با وجود فقیر بودن، پایتخت را هم احتوا میکند، در رأس قدرت، یک قشرمافیایی قرار گرفته است، که با کمک غربی ها، امور را به پیش میبرند و در صورت بروز جنگ، روی غربی ها حساب میکنند.

ولی مردم در غرب اوکراین هم، با حکومت خود زیاد میانۀ خوبی ندارند ولی این بدبینی در مورد حکومت، آنچنان نیست که اوکراینی های غربی و شرقی را به همدیگر نزدیک کند.

گفتگو با هوشنگ امیراحمدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه رادکرز در ایالات متحده

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید