فرانسه/ جامعه + ویدئو

یک گربۀ بزرگ در فرانسه باعث تشویش همگانی شد + ویدئو

پلیس استان "سن و مارن"- در نزدیکی شهر پاریس در جستجوی حیوان مشابه ببر.
پلیس استان "سن و مارن"- در نزدیکی شهر پاریس در جستجوی حیوان مشابه ببر. DR

حیوانی که از دیروز تا حالا باعث بسیج شدن حدود صد نفر و یک هلی کوپتر ژاندارمری در فرانسه شده است، در نهایت نه یک ببر یا پلنگ، بلکه شاید یک حیوان درندۀ کوچک یا یک گربۀ بزرگ باشد.

تبلیغ بازرگانی

دفتر مرکزی پلیس استان "سن و مارن"- در نزدیکی شهر پاریس، اعلام کرده است که بعد از بررسی تخصصی دفتر ملی شکار با همکاری نهادهای دیگر تخصصی، به نظر میاید که فرضیۀ «حضور یک حیوان از جنس ببر» کنار گذاشته شده است و در نتیجه، امکاناتی هم که برای به دام انداختن این حیوان در اختیار مسئولین امنیتی گرفته بود کاهش می‌یابند.

این حیوان در روزهای گذشته توسط بعضی از اشخاص دیده شده بود و عکس آن هم در مطبوعات پخش شد. دیروز فرض بر این بود که شاید این حیوان حدود ٨٠ کیلوگرم وزن داشته باشد و از جنس حیوانات درنده مانند ببر و پلنگ باشد، ولی متعاقب بررسی ها، امروز مسئولین میگویند که شاید در حقیقت وزن این حیوان حدود ٢٠ کیلوگرم باشد.

مسئولین، با بررسی نقش پای این حیوان، تصریح میکنند که این حیوان از جنس ببر و پلنگ نیست و در نتیجه خطری برای مردم ندارد، ولی با اینهمه پلیس از اهالی محل تقاضا کرده است که از پیاده روی و از گردش در جنگل‌های این منطقه خودداری کنند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید