ایران/ هسته ای

بیانیه جدید اتحادیه اروپا خطاب به ایران قبل ازمذاکرات بغداد

اتحادیه اروپا،  دریک اقدام جمعی جدید علیه برنامه هسته ای ایران، با انتشاربیانیه ای اعلام کرد  ایران باید برنامه های غنی سازی اورانیوم  خود را متوقف نموده و به مفاد چهارقطعنامه شورای امنیت تمکین نماید.

تبلیغ بازرگانی

 به گزارش منابع خبری، دراین بیانیه که روز دوشنبه هفتم ماه مه انتشاریافت اتحادیه اروپا، علی رغم انتشارخبرهای جسته گریخته مبنی بر توافق پشت پرده برای دادن فرصت ادامه غنی سازی به ایران، درحد ٥ و یا حتی٢٠درصد، از ایران می خواهد قبل از آغازدوردوم مذاکرات دربغداد مفاد قطعنامه های شورای امنیت را به اجرا گذاشته و غنی سازی را درهمه تأسیسات خود متوقف نماید.

این امربارها ازسوی کشورها عربی خواسته شده بود، ولی ایران درهمه موارد با تأکید برصلح آمیز بودن برنامه های اتمی خود ازاجرای مفاد قطعنامه های شورای امنیت خود داری کرده است.
غرب ایران را به داشتن هدف های نظامی دربرنامه های اتمی خود متهم می کند، ولی ایران می گوید برنامه های هسته ای این کشورتنها هدف های صلح آمیزداشته و براساس فتوای مقامات مذهبی ایران تولید بمب هسته ای حرام اعلام شده است.

به گفته دیپلمات های نزدیک به مذاکرات اتمی، ایران هنوزبه عاجل ترین درخواست بازرسان مبنی بر بازدید ازسایت نظامی "پارچین" در یکی از حومه های تهران پاسخ مثبت نداده اند.
کارشناسان غربی براین گمان تأکید دارند که بخش مهمی ازتلاش های اتمی ایران که می تواند جنبه نظامی داشته باشد، درسایت نظامی "پارچین" و تحت اشراف سپاه پاسداران انجام می گیرد.

ازهنگام پایان مذاکرات دو روزه ایران و گروه ١+٥  دراستانبول درماه آوریل گذشته، مقامات غربی تأکید می کنند که مذاکرات بغداد که قرار است درآن ایران پاسخ های روشنی به درخواست های غرب دهد، باید ازسوی مقامات ایران آخرین بخت مذاکرات و حل وفصل بحران اتمی ایران به حساب آید.

دراین حال روز دوشنبه درحاشیه کنفرانس اتمی که دروین مقرآژانس بین المللی انرژی اتمی برگزارشد نماینده آمریکا "رابرت وود"٭ با ابرازنگرانی خود از هدف های ایران ازمذاکرات کنونی گفت: آمریکا همچنان نگران عدم پایبندی ایران به تعهدات بین المللی درزمینۀ پیمان عدام تکثیرتسلیحات هسته ای است.

این مقام آمریکائی تأکید کرده است که ایران باید درراه اعتماد سازی گام ها استواری بردارد و دراین راه برای رفع ابهامات باید بپذیرد که بازرسان بتوانند ازهمه ی تأسیسات اتمی ایران بازدید کرده و کلیه اسناد مورد درخواست بازرسان دراخیتارآنان قرار داده شود.

٭ Robert  Wood
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید