ایران / اتمی

بیانیه سه کشور اروپائی در مورد ایران

تبلیغ بازرگانی

حکام آژانس بین المللی، نمایندگان سه قدرت اروپائی حاضردراین نشست با انتشاربیانیه مشترکی ضمن متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به عدم همکاری لازم و ادامه رویاروئی با خواست جهانی، ازرهبران ایران خواستند تا بطورجدی به نگرانی های این سه کشوردرمورد برنامه های اتمی خود پاسخ دهد. این سه کشورعبارتند ازفرانسه، انگستان و آلمان. کشورامضاءکننده این بیانیه تاکید می کنند که مذاکرات آینده پنج به علاوه یک فرصت مناسبی به ایران می دهد تا با نشان دادن حسن نیت خود بطورواقعی به نگرانی های اتمی موجود پاسخ دهد ودراین صورت غرب حاضرخواهد بود درمورد دیگرمسائل مورد علاقه فی مابین با ایران به مذاکره بنشیند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید