ایران/ اتمی

بیانیه صدها تن ازایرانیان

تصوير  مصطفی احمدی روشن در خودرو منفجر شده، در مقابل دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايی
تصوير مصطفی احمدی روشن در خودرو منفجر شده، در مقابل دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايی

صدها تن ازایرانیان مخالف جنگ درخارج با امضاء طوماری تروردانشمندان اتمی ایران را محکوم کردند.دراین نامه ضمن محکوم کردن ترورکارشناسان اتمی ایران، ازحکومت اسلامی خواسته شده است به غنی سازی اورانیوم پایان دهد.

تبلیغ بازرگانی

. بیش از٣٣٤ نفراین طوماررا امضاءکرده اند.
دربیانیه نوشته شده است: «ما ضمن محکوم کردن این ترورها یادآوری می کنیم که جمهوری اسلامی ایران باید با تعلیق غنی سازی اورانیوم، نخستین گام را برای جلوگیری ازتحریم ها و زدودن خطرات جنگ های پنهان و آشکاربردارد».

یادآوری می کنیم که آخرین مورد ازاین سلسله ترورها روزبیست و یکم دی ماه ( یازدهم ژانویه) درتهران صورت گرفت که طی آن یک دانشمند اتمی ایران به نام مصطفی احمدی روشن جان خود را ازدست داد.

دریک گفت و گوی تلفنی با دکترحسین باقرزاده از ناظران امور ایران ویکی از امضاء کنندگان این طومار، درآغاز ازوی درباره نظرمشترک امضاء کنندگان این بیانیه پرسیدم؟  گوش کنید...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید