ایران / حقوق بشر

بیانیه عفو بین الملل درباره زنان ایران

به گزارش منابع خبری ایرانی، عفو بین الملل همزمان با هشتم ماه مارس "روز جهانی زن" با صدوربیانیه ای نسبت به بازداشت خود سرانه دهها تن از زنان فعال سیاسی و مدافعین حقوق بشرابرازنگرانی کرده و خواستاراحترام دولت ایران به حرکت های فعالین زن در ایران شد. 

تبلیغ بازرگانی

به گزارش منابع خبری ایرانی، عفو بین الملل همزمان باغ هشتم ماه مارس "روز جهانی زن" با صدوربیانیه ای نسبت به بازداشت خوسرانه دهها تن از زنان فعال سیاسی و مدافعین حقوق بشرابرازنگرانی کرده و خواستاراحترام دولت ایران به حرکت های فعالین زن در ایران شد.

به گزارش "کمیته دانشجوئی دفاع اززندانیان سیاسی" : این سازمان روزسه شنبه با انتشاربیانیه ای از مقامات جمهوری اسلامی "خواستار آزادی زنان بازداشت شده در روزجهانی زن و همچنین آزادی کلیه فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشرو دستگیرشدگان اقلیتهای مذهبی و قومی شد".
گزارش حاکی است: با تاکید برپرونده نه زندانی سیاسی زن که در راستای پروسه کاردرماه آگوست سال گذشته (دوهزاروده) به کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد ارسال شده و روز سه شنبه این هفته درده صفحه منتشرشده، این سازمان رقت باردانست که با وجود درخواست آزادی با رفع اتهام از ایشان، آنها زندانی شده و یا با زندان قریب الوقوع مواجه هستند.
در اسناد عفو بین الملل از خانم ها هنگامه شهیدی، شیوا نظرآهاری، آلیه اقدام دوست، روناک صفارزاده، زینب بایزیدی، محبوبه کرمی، بهاره هدایت، معصومه کعبی و رزیتا واثقی نام برده شده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید