ایران/ داخلی

بیانیه مجلس خبرگان رهبری

تصویر آرشیوی
تصویر آرشیوی

مجلس "خبرگان رهبری"، در جمهوری اسلامی ایران، در نشست امروز خود نهمین بیانیه رسمی اعضای مجلس را صادرکرد.

تبلیغ بازرگانی

 مجلس "خبرگان رهبری"، در جمهوری اسلامی ایران، در نشست امروز خود نهمین بیانیه رسمی اعضای مجلس را صادرکرد.
در این بیانیه، که به اوضاع فعلی و ناآرامی های اخیرکشور
اختصاص یافته، خبرگان رهبری، خواستارمحاکمه آنانی شده اند که درسطوح بالا حکومت از آنان با عنوان "سران فتنه و عوامل اصلی اعتشاشات" یاد می شود، گردیده اند.
دربخشی از بیانیه ی امروز، که اولین بیانیه این مجلس پس ازآغاز دوره ریاست دوساله آیت الله "مهدوی کنی" برنهاد خبرگان محسوب می شود، اعضاء مجلس به گفته بیانیه "حرکت مذبوحانه عده ای عوامل بیگانه و خائن به وطن را که در روز بیست و پنجم بهمن ماه امسال اتفاق افتاد، محکوم نموده و ازقوه قضائیه مصرانه خواستارمحاکمه و مجازات قانونی سران فتنه گران و عوامل اغتشاش شدند".
نمایندگان خبرگان رهبری در این بیانیه، ضمن بیعت مجدد با "رهبرمعظم انقلاب" برای رهبرجمهوری اسلامی طلب طول عمرنموده و همچنین خواهان "قدرشناسی بیشترمردم ایران ازاین نعمت الهی" گردیده اند.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، آیت الله مهدوی کنی امروز در جلسه پایانی نهمین دوره مجلس خبرگان حضورنداشت و ریاست جلسه برعهده آیت الله "محمد یزدی" برگزارشد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید