بین المللی

بیانیه پایانی کنفرانس ان پی تی : خاورمیانه غیراتمی

بیانیه پایانی کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی، ان پی تی، در نیویورک براسرائیل بعنوان تنها قدرت هسته ای در خاورمیانه انگشت نهاده و خواهان یک خاورمیانه، بدون سلاح های هسته ای شده است.

تبلیغ بازرگانی

بیانیه پایانی کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی، ان پی تی، در نیویورک بر اسرائیل بعنوان تنها قدرت هسته ای در خاورمیانه انگشت نهاده و خواهان یک خاورمیانه، بدون سلاح های هسته ای شده است.

بیانیه پایانی این کنفرانس که شب گذشته، جمعه شب در محل سازمان ملل متحد درنیویورک انتشار یافت، نشان دهنده توافق کشورهای شرکت کننده بر روی چها ر اقدام بین المللی در باره ادامه پیگیری در جهت هریک از اهداف اصلی کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای میباشد. یاد آور میشویم که سه هدف اصلی در این کنفرانس عبارتند از :

1- خلع سلاح اتمی.

2- منع گسترش سلاح های اتمی و استفاده صلح آمیز از تکنولوژی اتمی برای همه.

3- خاورمیانه بدون سلاحهای هسته ای و کشتار جمعی.

بیانیه پایانی این کنفرانس ، تشکیل یک کنفرانس بین المللی را برای غیر هسته ای نمودن خاورمیانه در سال 2012 پیش بینی کرده است. بیانیه، صراحتاً به کشور اسرائیل اشاره نموده و اعلام نموده که پیوستن این کشور به پیمان منع گسترش سلاح های اتمی و در اختیار نهادن تأسیسات اتمی این کشور برای نظا رت آژانس بین المللی انرژی اتمی، در جهت تحقق اهداف پیمان ان تی پی بسیار مهم می باشد.

یاد آور میشویم که اسر ائیل به پیمان منع گسترش سلاح های اتمی، ان پی تی، نپیوسته و در باره در اختیار داشتن سلاح های هسته ا ی تا کنون سکوت کرده است- نه تأیید کرده و نه تکذیب نموده است.

بر اساس نظر کارشناسان ، اسرائیل حداقل 200 کلاهک اتمی در اختیار دارد.

انتشار بیانیه پایانی این کنفرانس با نارضایتی و واکنش اسرائیل همراه بود. در این رابطه یکی از مسئولان بلند پایه دولت اسرائیل گفته است که بیانیه پایانی نشان از تزویر این موافقت نامه دارد.وی گفته است که این بیانیه نه تنها بر روی اسرائیل انگشت نهاده و در باره کشورهای هند، پاکستان و کره شمالی که دارنده سلاح هسته ای هستند، سکوت کرده است، بلکه از این موضوع بدتر، این بیانیه علیرغم تمامی اطلاعات و گزارشات چند ماهه اخیرآژانس بین المللی انرژی اتمی در باره ایران ، از این کشور که در صد دستیابی به سلاح هسته ای میباشد، هیچ نامی نبرده است.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی اطلاعیه ای ضمن آنکه ازتوافق پایانی این کنفرانس استقبال نموده و آنرا متعادل و واقع بین قلمداد نموده ، عدم موافقت خود را با انگشت نما کردن اسرائیل ابراز داشته است.

از سوی دیگر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از بیانیه پایانی این کنفرانس بگرمی استقبال نموده و توافقات جمعی در این کنفرانس را بسیار مثبت تلقی نموده است.
 در باره این موضوع با رضا تقی زاده پژوهشگر و استاد دانشگاه گلاسکو گفتگوئی انجام داده ایم.

از وی میپرسیم که یک خاورمیانه بدون سلاح های هسته ای ، یعنی خلع سلاح اتمی اسرائیل وتوقف غنی سازی اورانیوم در ایران. به نظر شما این هدف واقع بینانه ای است؟

رضا تقی زاده میگوید که این موضوع منطبق بر برنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی و خواست 189 کشور شرکت کننده در این کنفرانس بین المللی میباشد. در این رابطه کنفرانس بررسی منع گسترش سلاح های اتمی هر پنج سال یکبار در محل سازمان ملل متحد تشکیل میشود و این کنفرانس، هشتمین کنفرانس در این باره است. کنفرانس های قبلی بخصوص کنفرانس سال 2005، بدلیل عدم همکاری آمریکاموفقیت آمیز نبوده و به شکست انجامید. اما کنفرانس اخیر به دلیل توجهی که به مسئله هسته ای در خاورمیانه مبذول داشته و همچنین موافقت کشورهای شرکت کننده نسبت به اهداف آژانس بین المللی اتمی، با موفقیت همراه بوده است.یکی از مهمترین دست آوردهای این کنفرانس، تشکیل یک کنفرانس بین المللی در سال 2012 به منظورغیر هسته ای نمودن خاورمیانه می باشد...

رضا تقی زاده

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید