شیلی/ محیط زیست

بیدار شدن غافلگیر کنندۀ آتشفشان "کلبوکو" در شیلی + دیاپوراما

آتشفشان کلبوکو در شیلی، ٢٢ آوریل
آتشفشان کلبوکو در شیلی، ٢٢ آوریل REUTERS/Rafael Arenas

آتشفشان " کلبوکو" در جنوب شیلی، پس از ٤٣ سال خاموشی، چهارشنبه شب ٢٢ آوریل به ناگهان بیدار شد و ساکنان منطقۀ "لس لاگوس" واقع در ١٣٠٠ کیلومتری جنوب سانتیاگو، پایتخت شیلی را غافلگیر کرد.

تبلیغ بازرگانی

رئیس جمهوری شیلی، خانم "میشل بشله"، امروز به محل آتشفشان رفت و دولت حالت فوق العاده در منطقه اعلام داشت.
بر اساس ارزیابی کارشناسان حاضر در محل، ارتفاع ستون گاز و خاکستر در حال فوران از دهانۀ این آتشفشان به ١٠ کیلومتر می رسد و به تدریج مقدار فراوانی خاکستر به زمین خواهد نشست.

به گزارش سازمان ملی معادن و زمین شناسی، پهنۀ تخلیۀ جمعیت در حال حاضر به شعاع ٢٠ کیلومتر دورادور آتشقشان است و کلیۀ ساکنان تا کنون به مناطق دیگر منتقل شده اند.

خطر عمدۀ کنونی، بگفتۀ مسئولین اینست که ستون عظیم گاز و خاکستر بطور ناگهانی فرو افتد و سر زمین وسیعی را در اطراف آتشفشان بپوشاند. در حال حاضر، هیچ جریان گدازه ای مشاهده نشده است.

آتشفشان " کلبوکو" در جنوب شیلی

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید