آرژانتین / انتخابات

بیست و دوم نوامبردور دوم انتخابات ریاست جمهوری درآرژانتین

دربونس آیرس اعلام شد که انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین به درو دوم کشیده شده است. 

تبلیغ بازرگانی

بنا برگزارش ها تا بامداد امروز دوشنبه، بیست وششم اکتبر، بیش از هفتاد درصد آرای شمارش شده نشان می دهد که نامزد حزب محافظه کار آرژانتین "موریسیو ماکری" و "دانیل سیولی" نامزده طیف چپ آرژانتین به دور دوم انتخابات راه یافته اند.
خبرگزاری فرانسه می نویسد: به این ترتیب نامزد چپ های کشور که از حمایت خانم "کریستینا کریشنر"، رئیس جمهوری کنونی نیز برخورداراست دردور دوم درمقابل نامزد محافظه کاران قرارخواهد گرفت.
درانتخابات روز یک شنبه علاوه بررئیس جمهوری برای انتخاب یازده فرماندار وکرسی های نمایندگی سنای این کشورنیز رای داده شد.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری قرار است روز بیست و دوم ماه نوامبربرگزار گردد و نسبت آرای هریک از کاندیداها نشان می دهد که هنوز نمی توان کمترین گمانه زنی درمورد سرنوشت انتخابات روز بیست نوامبربه عمل آورد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید