گفتگو

بیست و سه سال پس از اعلام حکم قتل سلمان رشدی افراطی گری در میان مسلمانان افت کرده است

"سلمان رشدی" نویسنده کتاب "آیات شیطانی"
"سلمان رشدی" نویسنده کتاب "آیات شیطانی" DR

بعقیده مهدی مظفری قدرت و نفوذ فتواها و خطبه ها و گفتمان مذهبی افراطی ، نسبت به چند سال ، در میان مسلمانان جهان افت کرده است.

تبلیغ بازرگانی

 بیست و سه سال پیش، در چنین روزی آیت الله خمینی پر سرو صدا ترین فتوای خود را با حکم اعدام یک نویسنده سرشناس انگلیسی منتشر کرد و از مسلمانان جهان خواست که "سلمان رشدی" نویسنده کتاب "آیات شیطانی" را «به محض رؤیت» به قتل برسانند.

مهدی مظفری پژوهشگر و استاد دانشگاه در دانمارک بمناسبت سالروز این حادثه تأکید میکند که آنچه به اسم فتوای آقای خمینی معروف شده در واقع فتوا نیست؛ نه آقای خمینی ادعا کرده که این فتواست و نه هیچیک از مقامات جمهوری اسلامی آنرا فتوا نامیده اند.
این یک بیانیه یا اطلاعیه است که صبح روز بیست و پنج بهمن از رادیو تهران پخش شد و با این جمله آغاز میشود: به اطلاع مسلمانان سراسر جهان میرسانم....

بعقیده مهدی مظفری قدرت و نفوذ فتواها و خطبه ها و گفتمان مذهبی افراطی ، نسبت به چند سال، در میان مسلمانان جهان افت کرده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید