فرانسه / محیط زیست

بیست و یکمین کنفرانس جهانی تغییرات آب و هوا- گفتگو با جلال ایجادی

جلال ایجادی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست
جلال ایجادی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست
تبلیغ بازرگانی

بیست و یکمین کنفرانس جهانی تغییرات آب و هوا از روز ٣٠ نوامبر/ ١٠ آذر در پایتخت فرانسه گشایش یافت.

دکتر "جلال ایجادی" استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست که در جریان کارهای دانشگاهی خود مقدمات برگزاری کنفرانس را از نزدیک دنبال کرده است می گوید: از هم اکنون نمی توان گفت که کنفرانس با یک توافق میان رهبران با پیروزی به پایان خواهد رسید.

وی می گوید پیروزی در زمینه حفظ محیط و بهبود فضا و طبیعت کره ی خاکی ما نیاز به گذشت های بسیاری از سوی کشورهای صنعتی و فراهم آوردن بودجه عظیمی بر ای اجرای تصمیمات کنفرانس های محیط زیست دارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید