ایران/اقتصاد/بیکاری

بیش از ۴۰ میلیون نفر در اقتصاد ایران غیر فعال هستند

به گزارش خبرگزاری "مهر" نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به قدری پایین است که فعال شدن حتا هفت دهم درصد نیروی در سن کار کشور بیش از یک میلیون نفر بر شمار رسمی بیکاران خواهد افزود.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی ایران در بهار سال جاری تنها ۳۸ درصد بوده به طوری که کل شاغلان و بیکاران کشور ۲۴ میلیون و ۵۰۹ هزار نفر اعلام شده اند. به این ترتیب، از ۶۳ میلیون نفر از جمعیت در سن کار ایران، ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هیچگونه تحرک و فعالیت اقتصادی ندارند. "مهر" افزوده است که ۲۷ میلیون نفر از این جمعیت غیرفعال را زنان و مابقی را مردان تشکیل می دهند. با این حال، از میان جمعیت مردان در سن کار تنها ۲ میلیون نفر متقاضی شغل هستند و بقیه حتا تقاضای کار هم نمی کنند.

"مهر" افزوده است : اینکه چرا دو سوم جمعیت در سن کار کشور، ترجیح می دهند خانه نشین باشند تا جویای کار، ناروشن است، هر چند کارشناسان علت این امر را پنهان بودن فعالیت های آنان ذکر کرده اند. گسترش دلالی گری بعضاً منشاء این پنهان کاری به شمار می رود. به گفتۀ معاون وزیر کار ایران دست کم ۴۰ درصد اقتصاد این کشور قابل ردیابی نیست.

نتایج یک تحقیق مجلس شورای اسلامی نشان می دهند که در صورت فعال شدن بخش ناچیری از جمعیت غیرفعال کشور میلیون ها نفر بر شمار بیکاران ایران افزوده خواهد شد، زیرا، بازار کار و اقتصاد کشور اساساً ظرفیت و توان پاسخگویی به تقاضای کار را ندارند. به همین دلیل، به نوشتۀ خبرگزاری "مهر"، خود مقامات ایران ترجیح می دهند که جمعیت غیرفعال کشور همچنان غیرفعال بماند تا اینکه بازار کار ضعیف و رکودزدۀ کشور با هجوم میلیون ها نفر متقاضی جدید شغل روبرو شود.

خبرگزاری "مهر" اضافه می کند که حتا اگر رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۵ درصد برسد، شمار رسمی بیکاران کشور کمتر از ۳ میلیون و ۸۸۰ هزار نفر نخواهد بود. همین منبع می افزاید که حتا اگر سالانه یک درصد بر رشد اقتصادی ایران افزوده شود، شمار بیکاران کشور در سال ۱۴۰۰ به ۵ میلیون و ۷۷۰ هزار نفر خواهد رسید. خبرگزاری "مهر" از این داده ها نتیجه می گیرد که ورود بخش کوچکی از جمعیت غیرفعال کشور به بازار کار، یعنی تبدیل آنان به متقاضیان شغل، بحران بیکاری در ایران را تشدید و غیرقابل کنترل خواهد کرد.

گزارش "مهر" تصریح می کند که حتا اگر تا سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران سالانه به ۵ درصد برسد، شمار رسمی بیکاران کشور سه برابر افزایش خواهد یافت و به ۶ میلیون و ۷۸۰ هزار نفر تا ۷ میلیون و ۳۹۰ هزار نفر خواهد رسید. "مهر" به نقل از کارشناسان افزوده است که به دلیل افت بهای نفت و گسترش دلالی گری در اقتصاد ایران، دولت حسن روحانی در حال حاضر حتا توان ایجاد ۴۰۰ هزار شغل در سال را ندارد.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی ایران، در گفتگو با خبرگزاری "مهر" گفته است که اوضاع اقتصادی کشور آنقدر بد است که حتا توافق اتمی نتوانست تحرک و امید را، ولو در کوتاه مدت، در اقتصاد ایران ایجاد کند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید