افغانستان/ موسیقی

بیلتون، آوازخوان معروف افغان درگذشت

بیلتون از استادان بزرگ موسیقی محلی به سبک "لوگری" بشمار می رفت.
بیلتون از استادان بزرگ موسیقی محلی به سبک "لوگری" بشمار می رفت.

مومن خان "بیلتون"، آواز خوان محلی و شناخته شده افغان روز دوشنبه به عمر ۹۵ سالگی در یکی از بیمارستان های کابل در گذشت. او در سالهای اخیر شدیدا از بیماری رنج می برد.

تبلیغ بازرگانی

بیلتون از استادان بزرگ موسیقی محلی به سبک "لوگری" بشمار می رفت و در این زمینه سبک بخصوصی داشت که او را از سایر آوازخوانان محلی همزمان او متمایز می کرد.

بیشتر آهنگ های بیلتون به سوژه های عاشقانه و حکایت وصل و هجران در روستاهای افغانستان مربوط می شد.

او دهها آهنگ در ستدیوهای رادیو و تلویزیون افغانستان ضبط کرده است که بخشی از آنها شامل سرودهای شعری "بهایی جان"، شاعر پشتو زبان، از معروف ترین آهنگ های بیلتون هستند.

بیلتون در یک گفت وگو با ظاهر هویدا، آوازخوان و مجری تلویزیون افغانستان در دهه هشتاد گفته بود در پانزده سالگی به آوازخوانی روی آورده است.

بیلتون با مهارت کامل به دو زبان فارسی و پشتو آواز خوان می خواند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید