بیکاری و فساد دولتی دو عامل کاهش سن زندانیان در ایران است

اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های ایران
اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های ایران

اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان های ایران، در گفتگو با ایلنا، خبرگزاری کار ایران، نسبت به کاهش سن زندانیان کشور هشدار داد و گفت که منشاء این معضل بیکاری فراگیر در کشور است. اصغر جهانگیر گفته است که بیکاری زمینۀ بدهکاری و بدهکاری بستر بزهکاری را فراهم می کند. او سپس افزوده است که اگر زمینۀ اشتغال جوانان در جامعه فراهم نشود، جوان زندانی پس از آزادی ناگزیر از ورود دوباره به چرخۀ بزهکاری و حبس است.

تبلیغ بازرگانی

رئیس سازمان زندان های کشور توضیحی در مورد کاهش سن زندانیان کشور نداده است. اما، بر اساس اظهارات رسمی آمار سنی ٧٠ درصد زندانیان ایران کاهش یافته است.

در تابستان گذشته، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، گفت که هم سن ارتکاب جرم در جامعه کاهش یافته و هم سن زندانیان به طوری که بیشترین ردۀ سنی زندانیان کشور را جوانان بین ۲٦ تا ٣۲ سال تشکیل می دهند. او همچنین شمار زندانیان ایران را ۲۲٨ هزار نفر اعلام کرد که به گفتۀ رئیس سازمان زندان ها سه برابر ظرفیت کل زندان های کشور است.

اگر چه بیکاری عامل مهمی در اشاعه و کاهش سن بزه و زندانیان در ایران به شمار می رود، اما، فساد دستگاه دولتی در توسعۀ این پدیده بی تاثیر نیست تا آنجا که جوانان بیکار در نبود چشم انداز اشتغال و بهبود شرایط زندگی شان می کوشند با ارتکاب جرم همانند بسیاری از مقامات کشوری یک شبه ره صد ساله بپیمایند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید