ایران

بی خبری رئیس کل گمرک ایران از اسکله های متعلق به نهادهای نظامی

عکس جنبه تزئینی دارد
عکس جنبه تزئینی دارد DR

عباس معمار نژاد- رئیس کل گمرک ایران- در گفتگوئی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت گمرک از این مسأله که چند اسکلۀ نظامی وجود دارد خبر ندارد و مأموران گمرگ در آن اسکله ها حضور ندارند.

تبلیغ بازرگانی

بحث و گفتگو بر سر اسکله های غیر قانونی یا فراقانونی در جمهوری اسلامی ایران کماکان ادامه دارد.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، اخیراً در سمینار یا همایشی که به مبارزه با قاچاق اختصاص داشت از وجود اسکله ها یا مرزهای غیر رسمی برای ورود کالا به کشور انتقاد کرده و تأکید کرده بود که واردات تجهیزان دفاعی و امنیتی نیز باید در چهارچوب قانون صورت گیرد.
در پی این سخنان که به گونه ای غیر مستقیم سپاه و حتا وزارت اطلاعات را نشانه گرفته بود فرمانده سپاه پاسداران تأکید کرد که سپاه چون هر نهاد نظامی دیگری دارای اسکله های نظامی است و لی در این اسکله ها فعالیت تجاری در جریان نیست.
در جدیدترین واکنش به این مسأله، عباس معمار نژاد- رئیس کل گمرک ایران- در گفتگوئی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت گمرک از این مسأله که چنداسکلۀ نظامی وجود دارد خبر ندارد و مأموران گمرگ در آن اسکله ها حضور ندارند.
با وجود این، رئیس کل گمرگ ایران برغم پذیرش این امر که در اسکله های نظامی مقامات و مأموران گمرک حضوری ندارند، ادعا کرد که در این اسکله ها به واردات کالا دست نمی زنند.
عباس معمارزاده در ارتباط با اسکله های نظامی و اسکله های منتسب به جهاد کشاورزی گفت اسکله های نظامی یک بحث است و در مورد جهاد کشاورزی هم بدون آن که به اطلاعات خود صد در صد مطمئن باشد گفت بعید می داند که جهاد کشاورزی هم اسکله ای داشته باشد.
رئیس کل گمرگ جمهوری اسلامی ایران حضور مأموران و مسئولان این نهاد در اسکله های نظامی را ضروری ندانست و گفت "در آن جا ما نه حضورداریم و نه لازم به حضور است."
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید