ایران

تأئید خبر اعتصاب غذای نسرین ستوده

خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری
خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری DR

در پی انتشار خبر اعتصاب غذای نسرین ستوده، وکیل دادگستری که از روز 13 شهریور 1389 در زندان اوین به سر می برد، همسر وی، رضا خندان، این خبر را تأئید کرد.

تبلیغ بازرگانی

از رضا خندان پرسیدم کی از این خبر و در چه شرایطی آگاه شده است ؟

رضا خندان می گوید در یک تماس تلفنی سه ثانیه ای، همسرش که به نظر می رسید بسیار عصبانی و نگران است به او گفته از تاریخ 3.7 دست به اعتصاب غذا زده و به محض بر لب آوردن کلمه تهدید، مکالمه قطع شده است.

او می افزاید که به هیچ یک از نامه ها و درخواست های وی پاسخی داده نشده است و به خانم ستوده حتا این اجازه داده نشده که در مراسم تدفین پدرش که در این فاصله درگذشته شرکت کند. رضا خندان می افزاید: با در نظر گرفتن وضع زندانها، از وضع همسرش بسیار نگران است.

رضا خندان همچنین بر این تکیه می کند که او و همسرش دو فرزند کوچک دارند که از دوری مادرشان در رنجند و بی تابی می کنند.
 

گفتگو با رضا خندان

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید