اقتصاد بین المللی

تأکید رهبران بیست کشور صنعتی جهان بر اهمیت رشد اقتصادی

رهبران بیست کشور صنعتی جهان از دیروز در شهر "لوس کابوس"* در مکزیک گرد هم آمده اند.
رهبران بیست کشور صنعتی جهان از دیروز در شهر "لوس کابوس"* در مکزیک گرد هم آمده اند.

واژۀ رشد (اقتصادی)، واژۀ کلیدی رایزنی های رهبران بیست کشور صنعتی یا دارای اقتصاد های نیرومند و رو به رونق است که از دیروز در شهر "لوس کابوس"* در مکزیک گردآمده اند.

تبلیغ بازرگانی

خبرگزاری فرانسه که به نسخه ای از بیانیۀ پایانی این گردهمائی دست یافته است در گزارش خود یادآور می شود که بحران اقتصادی اروپا یکی از دلمشغولی های اصلی این نشست است.
سران بیست کشور صنعتی و بزرگ جهان در این بیانیه متعهد شده اند که اقدامات لازم را برای تقویت تقاضا، پشتیبانی از رشد (اقتصادی) در جهان و برگرداندن اعتماد (از دست رفته) به موقع اجرا بگذارند.
در بخشی از این بیانیه می خوانیم یک رشد (اقتصادی) نیرومند، دیرپا و متوازن اولویت نخست گروه بیست کشور است چرا که رشد اقتصادی موجب "کارزائی" بیشتر است و رفاه مردم سراسر جهان را فزونی می بخشد.
در این بیانیه بر این نکته تأکید شده است که شرکت کنندگان در نشست "لوس کابوس" به بازگشت "تنش به بازارهای جهان" در دوماه اخیر توجه داشته و بر آن متمرکز شده اند.
اوضاع در یونان و اسپانیا از دیگر نکات مطرح در این بیانیه است.
سران بیست کشور در بیانیۀ خود می نویسند با علاقۀ فراوان چشم به راه آنند که شاهد همکاری و همیاری کشورهای عضو منطقۀ یورو با دولت آیندۀ یونان برای تضمین ادامۀ اصلاحات در این کشور و در منطقۀ یورو باشند.
در این بیانیه از تلاش دولت اسپانیا برای تزریق مجدد سرمایه به نظام بانکی این کشور و نیز عزم وزیران دارائی کشورهای منطقۀ یورو مبنی بر پشتیبانی از برنامۀ ریاضت اقتصادی در این کشور استقبال شده است.
اسپانیا نیز البته عضو گروه بیست کشور گردآمده در مکزیک نیست.
سرانجام این که در این بیانیه، بیست کشور متعهد شده اند که برای کاهش کسری بودجۀ کشورها از طریق سیاست های دیرپا و متوازنی که تحولات شرایط اقتصادی را نیز نادیده نگیرد کوشش کنند.

Los Cabos
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید