ایران

تأکید مشاور عالی آیت الله خامنه ای بر دفاع از امنیت خلیج فارس و تنگۀ هرمز

سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی- دستیار و مشاور عالی آیت الله علی خامنه ای
سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی- دستیار و مشاور عالی آیت الله علی خامنه ای DR

سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی- دستیار و مشاور عالی آیت الله علی خامنه ای، امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری در تهران گفت امنیت تنگۀ هرمز یک امنیت جمعی است و اگر خطری متوجه ایران شود از تمامی ابزارها برای دفاع از منافع ملی استفاده خواهدشد.

تبلیغ بازرگانی

دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری این نکته که تنگۀ هرمز یک گذرگاه استراتژیک برای تجارت و انرژی جهانی است و روزانه بین ١٥ تا ١٧ میلیون بشکه نفت معادل ٢٣ تا ٢٨ درصد از نفت مورد نیاز جهان از آن عبور می کند افزود: جمهوری اسلامی ایران در مقام مقتدر ترین کشور منطقه و با دارا بودن بیش از ٢٠٠٠ کیلومتر ساحل در خلیج فارس ودریای عمان تأمین کنندۀ امنیت انرژی جهان است و البته باید توجه داشت که این امنیت یک امنیت دسته جمعی است.
باید یادآوری کنیم که در پی دردستور کار قرار گرفتن تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و اتحادیۀ اروپا، شماری از بلندپایگان نظامی و غیرنظامی جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده اند که در صورت عملی شدن این تحریم، ایران به بستن تنگۀ هرمز اقدام خواهد کرد.
تهدیدهای تهران تهدید متقابل بلند پایگان دولت آمریکا را در پی داشت که صریح وبی پرده اعلام کردند پاسخ واشنگتن در چنین صورتی توسل به زور برای باز کردن این تنگه خواهد بود.
رامین مهمان پرست- سخنگوی وزارت امورخارجۀ ایران، نیز دیروز تأمین امنیت خلیج فارس را برای این کشور اولویت اصلی خواند و گفت تنگۀ هرمز شاهراهی برای تأمین انرژی مورد نیاز اقتصاد دنیاست و بدیهی است که تأمین امنیت آن جزو اولویت های اصلی سیاست خارجی ایران است.
سخنگوی وزارت امورخارجۀ ایران گفت بر همین اساس تلاش این کشور همواره این بوده است که امنیت خلیج فارس حفظ شده و پایدار بماند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید