مصر

تأیید حکم اعدام رهبر اخوان‌المسلمین

تبلیغ بازرگانی

 

در مصر، حکم اعدام محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین و ۱۱ نفر دیگر از اعضای این تشکل تأیید شد. آنا ن به اقدام برای براندازی حکومت و عملیات مسلحانه متهم‌اند.

محمد بدیع اتهامات متعدد دارد و در محکمات قبلی چهار بار نیز به حبس ابد محکوم شده است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید