ایران/سوریه

تائید دخالت سپاه قدس به نفع رژیم بشاراسد در بحران سوریه

پس ازتکذیب های مکرر مقامات مسئول ایرانی مبنی دخالت ایران درامور بحران سوریه، به نفع رژیم بشاراسد، یک فرمانده عالی رتبه سپاه آشکارا تائید کرده است که سپاه قدس، شاخه ی عملیات برون مرزی سپاه پاسداران درسوریه حضوری گسترده دارد. 

تبلیغ بازرگانی

سازمان های اطلاعاتی و برخی ازمسئولین دیپلماتیک غرب بارها سپاه پاسداران را به کمک نظامی و نفراتی به رژیم بشاراسد درسرکوب اعتراضات اشاره کرده و خبرداده بودن که به همین منظورشخص قاسم سلیمانی برای هماهنگی با مقامات امنیتی سوری به این کشورسفرکرده است.
ولی ایران تا کنون این گزارش ها را تکذیب کرده بود. آخرین باردر30 بهمن سال گذشته، فوریه 2012 یک مقام عالی رتبه وزارت امور خارجه ایران دخالت نیروها قدس را دربحران خونین سوریه تکذیب کرده بود.
درهمین رابطه حسین امیرعبداللهیان معاون وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی دریک مصاحبه مطبوعاتی دردمشق پایتخت سوریه ضمن تکذیب حضورنفرات سپاه درخدمت رژیم بشاراسد گفته بود: "جمهوری اسلامی به ارائه حمایت های سیاسی و اقتصادی ازسوریه" ادامه می دهد.
مقام بلند پایه دیپلماسی جمهوری اسلامی دراین گفت وگو مقابله نیروهای نظامی ایران با معترضین سوری را بشدت رد کرده وگفته بود "هرگونه حضورو فعالیت نظامیان ایرانی درسوریه را تکذیب می کنیم" و تاکید کرده بود:"ایران به عدم دخالت درمسائل داخلی سویه پایبند است".
اکنون سردارپاسداراسماعیل قاآنی از فرماندهان سپاه قدس، با شاره به "حضورموثرنیروهای قدس سپاه پاسداران درسوریه"، به خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا می گوید: تا وقتی درسوریه نبودیم کشتارهای مردم زیاد بود، اما با حضورجمهوری اسلامی جلوی کشتارهای بزرگ گرفته شده است".
دریک گفت وگوی تلفنی با ایلیا جزایری روزنامه نگارایرانی درلبنان ازوی درباره سابقه حضورپاسداران ایرانی در سوریه پرسیدم. ایلیا جزایری دربیروت. گوش کنید:
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید