آمریکا/ ایران/ اتمی - گفتگو

تأثیر پیروزی جمهوری خواهان آمریکا بر مذاکرات تهران و واشنگتن

هر چند برخی ناظران در ایران معتقدند که پیروزی جمهوری خواهان آمریکا در انتخابات میاندوره ای این کشور دورنمای سازش میان تهران و واشنگتن را بر سر برنامۀ اتمی جمهوری اسلامی تیره ساخته، اما قاسم شعله سعدی، حقوقدان و استاد علوم سیاسی در تهران، بعید ندانسته که این پیروزی ای بسا دو دولت آمریکا و ایران را در جهت رسیدن هر چه سریعتر به یک توافق جامع بیشتر ترغیب کند.

تبلیغ بازرگانی

ناظران و تحلیلگران مسائل ایران چه در داخل و چه در خارج از این کشور نسبت به تأثیر پیروزی جمهوری خواهان آمریکا در انتخابات میاندوره ای این کشور بر مذاکرات اتمی میان تهران و واشنگتن ابراز نگرانی کرده و می گویند که این پیروزی دورنمای سازش میان دو کشور بر سر پروندۀ اتمی ایران را تیره و تنگ می کند و عملاً مسیر رسیدن به یک توافق جامع را تا مهلت نهایی بیست و چهارم نوامبر آینده دشوار می سازد.

اگر چه گفته می شود که جمهوری خواهان نخواهند توانست به سهولت دستاوردهای مذاکرات چهارده ماه اخیر میان ایران و آمریکا را زیر سئوال ببرند، اما شک نیست که موفقیت جمهوری خواهان در انتخابات کنگرۀ آمریکا مذاکرات تهران و واشنگتن را از هم اکنون سخت تر از پیش ساخته است؛ دست کم به این دلیل که در نتیجۀ این پیروزی قدرت تحرک رییس جمهوری آمریکا تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت، زیرا شمار کرسی های جمهوری خواهان آمریکا در کنگرۀ این کشور از 222 نیز فراتر رفته و همین به منتقدان باراک اوباما در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا امکان می دهد که با دو سوم آرا قوانین و چارچوب های حقوقی مطلوب خود را به تصویب برسانند.

روزنامۀ "شرق" که سرمقالۀ امروزش را به همین موضوع اختصاص داده از جمله نوشته است که تندروهای آمریکا و ایران امیدوارند که تلاش دولت های دو کشور برای رسیدن به توافق نهایی بر سر برنامۀ اتمی ایران با شکست روبرو شود؛ زیرا، اگر جمهوری خواهان آمریکا امیدوارند که با تشدید تحریم ها جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته تضعیف شود، جناح های تندروی حکومت اسلامی ایران نگرانند که حصول توافق جامع بر سر برنامۀ اتمی ایران به تنش زدایی و نهایتاً روند عادی شدن مناسبات دو کشور منجر شود.

با این حال قاسم شعله سعدی بعید ندانسته که پیروزی جمهوری خواهان آمریکا دو دولت ایران و آمریکا را ترغیب کند که هرچه سریعتر به یک توافق جامع بر سر برنامۀ اتمی ایران دست یابند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید