چشم‌انداز روز- فرانسه/ انتخابات

تاریخ جنبش کارگری بارها شاهد گرایش تند چپ به راست و راست افراطی بوده- گفتگو با جمشید اسدی

جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه
جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه

جمشید اسدی، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه می‌گوید گرایش کارگران در انتخابات کنونی فرانسه به "مارین لوپن" چندان هم دور از انتظار نیست، زیرا تاریخ جنبش کارگری از جمله در فرانسه، مرتب شاهد گرایش تند چپ و کمونیستی به راست و راست افراطی بوده است.

تبلیغ بازرگانی

روز اول ماه مه یا جشن کارگران، در فرانسه امسال در حالی برگزار شده است که بر اساس نظرسنجی‌ها، حدود ۴۰ درصد از کارگران فرانسه در دور اول به "مارین لوپن" رهبر راست افراطی "جبهه ملی" رأی داده‌اند.

انتظار می رفت با راه‌یابی مارین لوپن به دور نهایی و در رقابت با امانوئل ماکرون، نامزد چپ میانه، راهپیمایی سنتی اول مه در فرانسه به تظاهرات عمومی و مشترک سندیکاهای کارگری علیه مارین لوپن بدل گردد، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد.

جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی در دیژوُن، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه می گوید: گرایش کارگران در انتخابات کنونی فرانسه به م"مارین لوپن" چندان هم دور از انتظار نیست زیرا تاریخ جنبش کارگری از جمله در فرانسه، مرتب شاهد گرایش تند چپ و کمونیستی به راست و راست افراطی بوده است.

جمشید اسدی در بخشی از این گفتگو، اما برداشت سنتی از طبقه کارگر را هم زیر سئوال می‌برد و می‌گوید در گذشته ما با کارگرانی سروکار داشتیم که عمدتاً در کارخانه‌ها مشغول کار بودند در حالی که امروز شکل کار عوض شده و خیلی از کارگران تنها کار می‌کنند.

بخش کامل این گفتگو را در فایل صوتی بالا گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید