افغانستان/ آمریکا

تأکید ایالات متحده بر ضرورت امضای پیمان نظامی با افغانستان

سخنرانی Chuck Hagel - وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا طی سفرش به کرۀ جنوبی
سخنرانی Chuck Hagel - وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا طی سفرش به کرۀ جنوبی REUTERS/Jacquelyn Martin/Pool

وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا- چوک هاگل*، طی سفرش به کرۀ جنوبی، در مورد امضای قرارداد نظامی دراز مدت با افغانستان گفته است که امیدوار است تا آخر ماه اکتبر روی این موضوع با مسئولین سیاسی افغانستان تفاهم ایجاد شود.

تبلیغ بازرگانی

چوک هاگل*، از یک مرکز تیر اندازی در این کشور صحبت میکرد که در نزدیکی مرز میان کرۀ شمالی و جنوبی قرار دارد. او گفته است که «امیدوارم تا پایان ماه اکتبر این قرارداد را داشته باشیم، چون بدون آن هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم.»

صحبت، البته از حضور نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 است. آمریکائیان میخواهند جزئیات حقوقی این حضور نظامی قبل از آغاز آن، با امضای یک پیمان استراتژیکی مشخص شوند. گره اصلی مشکل در "ایمونیته" یا برائت حقوقی سربازان آمریکایی در افغانستان است. آمریکائیان میخواهند که سربازان آنان در برابر قضای افغانستان مسئول نباشند و در صورت بروز جرم، تحت تعقیب مقامات قضایی افغانستان قرار نگیرند.

مذاکرات در مورد قرارداد نظامی دراز مدت، میان افغانستان و ایالات متحده زمانی قطع شد که حامد کرزی- رئیس جمهور افغانستان، خواست به باز شدن دفتر طالبان در قطر با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا ابراز مخالفت کند؛ او از آن زمان به بعد نمیخواهد مذاکرات این پیمان از سر گرفته شود و تصریح کرده است که لازم نیست حتماً او این قرار داد را با آمریکائیان امضا کند بلکه رئیس جمهور آیندۀ افغانستان میتواند بعد از انتخاب شدن این قرار داد را امضا کند.

در عراق، در سال گذشته، بعد از اینکه حکومت این کشور و ایالات متحده آمریکا موفق به امضای یک همچنین قراردادی نشدند، نیروهای آمریکایی این کشور را ترک کردند.

Chuck Hagel *

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید