فرانسه/ ایرفرانس

تاکید "ایرفرانس" بر حذف یک‌هزار فرصت شغلی

تبلیغ بازرگانی

در حمایت از کارکنان شرکت هوایی ایرفرانس، روز پنج‌شنبه، هزاران نفر در پاریس اقدام به برگزاری یک تجمع نمودند.

مسئولان شرکت هوایی ایرفرانس نیز امروز حذف یک هزار فرصت شغلی را مورد تائید قرار دادند.

یک سندیکای کارگری فرانسه هم امروز با اکثریت آرا خواستار پاسخگویی و توضیحات مستدل مسئولان این شرکت هوایی ایر فرانس در قبال تصمیمات اخیر شدند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید