فرانسه/ ایالات متحده

تأکید روی دوستی همیشگی میان فرانسه و ایالات متحده

REUTERS/Larry Downing

در دومین روز سفر رسمی سه روزۀ فرانسوا هولاند به ایالات متحده آمریکا، تأکید مهمان و مهمانداران  بیشتر روی مشترکات این دو کشور بود.

تبلیغ بازرگانی

 محتوای ملاقات امروز میان باراک اوباما و فرانسوا هولاند، تحکیم اتحاد ایالات متحده آمریکا و فرانسه است که یکی از اجزای آن ایجاد یک بازار آزاد است که در برگیرندۀ دو سوی اتلانیک خواهد بود.

در حالیکه دو رئیس جمهور، در نوشتۀ مشترکی که دیشب توسط "لوموند" و "واشنگتن پست" چاپ شد، در اکثر مسایل سیاسی مطرح، دید مشترک ارائه کرده‌اند که میشود آنرا یک نوع ابراز هم‌نظری اصولی تلقی کرد ولی در مورد اقتصاد، این دو رئیس حمهور گفته اند که «همکاری در تجارت و سرمایه‌گزاری را که ما میخواهیم میان اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده بوجود بیاوریم یک فرصت واقعی است.»

ایالات متحدۀ امریکا، با رشد سالیانۀ حدود ٣ درصد، در حالت بسیار بهتری نسبت به فرانسه قرار دارد که رشد سالیانه‌اش حدود یک درصد است. با این طرح، بازار جدیدی در دو سوی اتلانتیک ایجاد میشود. در نوشتۀ مشترک دو رئیس جمهور، روی آرمان‌های این طرح تأکید شده است که میتواند میان دو کشور و دو قاره تبادل بیشتر ایجاد کند، شغل ایحاد کند و امکانات صادارات را توسعه بدهد، بخصوص برای شرکت های کوچک دو مملکت.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید