افغانستان/ طالبان

تجدید نظر در لیست سیاه سازمان ملل

شورای امنیت سازمان ملل، شب گذشته در لیست سیاه خود تجدید نظر کرد. تعدادی از طالبان که اجازۀ مسافرت نداشتند، با این تجدید نظر میتوانند در مذاکرات اشتراک کنند.

تبلیغ بازرگانی

شورای امنیت، دوشنبه گذشته، یک قطعنامۀ جدید را تصویب کرد. محتوای این قطعنامه تغیر در مورد حیثیت بعضی از طالبان بود که تروریست شمرده شده بودند و به این سبب نه تنها دارایی‌های آنان در بانک‌های خارج به تعلیق در آمده بود، بلکه همچنان آنان حق مسافرت بین‌المللی را هم نداشتند. فعلاً این لیست سیاه، حاوی ١٣٠ نفر از چهار سازمان مختلف است.

بر اساس این قطعنامه، سازمان ملل از حکومت افغانستان در خواست کرده است تا با مشورت با شورای عالی صلح، اسامی آن عده از طالبان که قرار است در مذاکرات شرکت کنند را به آنان اطلاع دهد. حکومت افغانستان همچنین می‌بایست شمارۀ پاسپورت و نام شهری را که این اشخاص به آنجا سفر خواهند کرد را اطلاع دهد و این اجازۀ خاص به آنان فقط برای ٩ ماه داده میشود.

مارک لیال گرانت- سفیر انگلستان در کابل، از این قطعنامه استقبال کرده است و آنرا برای پیشرفت مذاکرات، مفید شناخته.

صحبت از یک اجلاس در پاریس است که در آن طالبان هم شرکت میکنند. تاریخ و محل این اجلاس هنوز مخفی است ولی گفته شده است که جناح‌های متخاصم افغانستان، همه در آن حضور دارند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید