ایران

تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير

تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير تهران
تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير تهران DR

تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير تهران، در اعتراض به محدوديت های اعمال شده از سوی مديريت دانشگاه برگزار شد.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش دانشجونيوز، اين تجمع در حالی صورت گرفت که از صبح دیروز، سه شنبه، اعضای شورای صنفی دانشگاه و همچنين تعدادی از فعالين دانشجويی به دانشگاه ممنوع الورود شدند.

گفتگو با یک دانشجوی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

از یک دانشجوی دانشگاه امیر کبیر که در این تجمع حضور داشت پرسیدم این محدودیت هائی که علیه آنها شماری از دانشجویان به تجمع اعتراضی دست زدند کدام هستند ؟

او از جمله بر نامطلوب بودن کیفیت غذا، افزایش قیمت سکونت در خوابگاه، افزایش هزینه زندگی دانشجوئی در دانشگاه به طور کلی و هزینه سازی های دیگر مسئولان در ارتباط با طولانی شدن سالهای تحصیل تکیه می کند ومی افزاید که هیچ کدام از خواست های دانشجویان مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است. وی به محدود شدن هر چه بیشتر حوزه آزادیها در دوران محمود احمدی نژاد و اعتراضات قبلی این دانشجویان به جدا کردن دختران از پسران و ایراد گیری از پوشش آنها نیز اشاره می نماید و در پایان می گوید آزادیخواهی های جوانان در کشور های عربی نیز که خود تأثیر گرفته از جنبش قبلی جوانان و دانشجویان ایران است، مسلمأ جوانان ایرانی را هم که هشیار و آگاه از این مبارزات هستند، تشویق خواهد کرد که شرایط به وجود آمده در آن کشور ها را باز سازی کنند.

گفتنی است که پس از انتشار بیانیه اول در اعتراض به وضع موجود در دانشگاه و ادامه برخوردهای غيرقانونی مديريت، در بخشی از بيانيه دوم خود، دانشجويان دانشگاه اميرکبير که خبر تجمع خود را می دادند، می نویسند : "تهديد دانشجويان و به کارگيری روش های کاملا غير قانونی از سوی عوامل دانشگاه، ما دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير را بر آن داشته است که مصمم تر از گذشته و با تکيه بر حقوق قانونی خود، در تجمع فردا که به صورت کاملا قانونی برگزار خواهد شد شرکت کرده و اعلام ميکنيم از حقوق مسلم خود هرگز نخواهيم گذشت. ما از مديريت دانشگاه مصرانه ميخواهيم که با عوامل رفتارهای غيرقانونی در درون دانشگاه به شدت برخورد کرده و گزارش آن را به نهادهايی دانشجويی اعلام کنند. هم چنين خواستار آنيم که موضع خود را در برابر خود برتر بينی از قانون توسط برخی از عوامل که ادعای پشتيبانی مديريت دانشگاه را دارند، اعلام کنند. اميدواريم در تجمع روز سه شنبه، مسئولان دانشگاه حضور داشته و پاسخگوی درخواست ها و مشکلات دانشجويان از نزديک باشند. هرگز به ديگران اجازه نخواهيم داد که از دانشگاه اميرکبير تهران، حمام فين ديگری بر پا کنند و دانشجويان را "قربانی کج انديشی ها و نابخردی های خود کنند.

در روزهای گذشته معاونت فرهنگی، نيروهای حراست و انتظامات دانشجویان را تهديد کرده بودند که در صورت شرکت در تجمع با آنها برخورد خواهد شد. اين در حالی است که دانشجویان می گویند برگزاری اين تجمع مطابق با قوانين مصوب وزارت علوم انجام گرفته و کاملا قانونی است

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید