ایران/ کارگری

تجمع اعتراضی کارگران ساختمانی و پتروشیمی در مقابل مجلس ایران

تجمع کارگران ساختمانی و کارگران پتروشیمی ایلام مقابل مجلس شورای اسلامی
تجمع کارگران ساختمانی و کارگران پتروشیمی ایلام مقابل مجلس شورای اسلامی ILNA

صدها کارگر ساختمانی، امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و مصوبۀ این مجلس را در خصوص بیمۀ کارگران ساختمانی، ضدکارگری و به سود منافع انبوه سازان و بساز و بفروش‌ها توصیف نمودند.

تبلیغ بازرگانی

قریب هزار و صد تن از کارگران ساختمانی و کارگران پتروشیمی ایلام امروز به نشانۀ اعتراض به وضعیت‌شان در مقابل مجلس شورای اسلامی ایران تجمع کردند.

در این تجمع حدود هزار کارگر ساختمانی بار دیگر مصوبۀ مجلس شورای اسلامی ایران را برای تغییر قانون بیمۀ کارگران ساختمانی به سود انبوه سازان و بساز و بفروش‌ها توصیف کرده و گفتند که بر اساس این مصوبه عملاً هیچ کارگر ساختمانی جدیدی بیمه نخواهد شد و حدود 400 هزار کارگر ساختمانی بیمه شده نیز بیمۀ خود را از دست خواهند داد.

کارگران پتروشیمی ایلام نیز که برای شرکت در تجمع امروز در مقابل مجلس به تهران سفر کرده اند می گویند که برغم حکم ادارۀ کار، مدیر کارخانۀ پتروشیمی ایلام همچنان مانع از بازگشت صد کارگر اخراج شده به محل کارشان می‌شود، مضاف بر اینکه از پرداخت ماه‌ها حقوق پرداخت نشدۀ آنان نیز سر باز می زند.

در این حال، امروز حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی، گفت که برگزاری تجمعات مسالمت آمیز کارگران برای مطالبۀ حقوق شان بدون مانع است مگر آنکه به امنیت و نظم عمومی خدشه وارد آورد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید