تایلند

تجمع "سرخ پوشان" در بانکوک

Reuters

طرفداران نخست وزیر پیشین و تبعیدی تایلند، "تاکسین شیناواترا"، خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد و بازگشت او به قدرت هستند. دولت تایلند در واکنش به تظاهر کنندگان با قاطعیت اعلام نموده است که بهیچوجه قصد برگزاری انتخابات زودرس را ندارد. این در حالی است که حدود چهل هزار مأمور پلیس و امنیتی بمنظور کنترل تظاهرات و پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار، در نقاط مرکزی و حساس پایتخت تایلند بسیج گشته اند.

تبلیغ بازرگانی

طرفداران "تاکسین شیناواترا"، نخست وزیر پیشین تایلند، که فعلأ در انگلستان همچنان در تبعید بسر می برد، عمدتأ از روستا ئییان ساکن مناطق شمال و شمال غربی تایلند تشکیل گشته اند. آنها با برتن داشتن پیراهن های سرخ رنگ، که بصورت علامت سیاسی مشخصه آنان در آمده است، از دیروز بمنظور شرکت در این تظاهرات به سوی بانگوک سرازیر شده اند.

در عین حال، نظر به احتمالأ دوری این مناطق از پایتخت، شمار شرکت کنندگان در تظاهرات بمراتب کمتر از آنست که برگزارکنندگان آن امید داشته اند. آنها انتظار ورود یک میلیون نفر از این روستا ئیان را به بانکوک داشته اند اما گزارش خبرگزاریهای بین المللی گویای شرکت حدود صد هزار نفر در این تظاهرات است.

شایسته یاد آوریست که نخست وزیر پیشین تایلند،"تاکسین شیناواترا"، در سال دو هزار و شش به اتهام فساد و سوء اسفاده از قدرت، بوسیله یک کودتای نظامی معلق شد. و مقامات قضائی آنکشور دارائی های او را که افزون بر دو میلیارد دلار بوده است توقیف کردند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید