دسترسی به محتوای اصلی
ایران/روز کارگر

تجمع کارگران در مقابل مجلس ایران سرکوب شد

تظاهرات امروز روز کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی
تظاهرات امروز روز کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی ILNA
متن توسط : ناصر اعتمادی
1 دقیقه

گزارش های رسیده از تهران حاکی است که شماری از فعالان کارگری در تظاهرات امروز روز کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی ایران دستگیر شدند و تظاهرکنندگان با برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی و نظامی روبرو شدند.

تبلیغ بازرگانی

علاوه بر سندیکاهای کارگری، شماری از انجمن های دانشجویی، معلمان و بازنشستگان به نشانۀ همبستگی با کارگران برای شرکت در این تجمع فراخوان داده بودند. اسدالله سلیمانی، ناصر محرم زاده، رسول طالب مقدم، رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی... از جمله کارگران دستگیر شده در تجمع امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی بوده اند.

برخی گزارش ها حاکی است که دست کم بیست و دو تن از فعالان کارگری در این تجمع دستگیر شده اند.

برای جلوگیری از برگزاری تجمعات کارگری یازدهم اردیبهشت ماه، مقامات امنیتی جمهوری اسلامی از یک هفته پیش شماری از فعالان کارگری را احضار کرده بودند.

شرکت کنندگان در تظاهرات امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی از جمله شعار سر می دادند : "گرانی، تورم، بلای جان مردم"، "نان، کار، آزادی حق مسلم ماست"، "مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر"، "کارگران اتحاد، اتحاد"...

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.