بحرین

تحریم انتخابات در بحرین

 شیعیان مخالف حکومت بحرین، انتخابات این کشور را تحریم کرده اند ولی در عین حال، اظهار آمادگی کرده‌اند که اصلاحات دمکراتیکی را که اجازه میدهد قدرت از انحصار سلسلۀ آل‌خلیفه بیرون بیاید، بپذیرد.

تبلیغ بازرگانی

در بحرین در حالی انتخابات برگزار میشود، که مخالفین شیعه مذهب، که در این کشور اکثریت هستند، از سال ۲٠١١ به اینسو، بر علیه رژیم سلسلۀ آل خلیفه، که سنی مذهب است، می رزمند. حزب الوفاق و چهار گروه دیگرمخالفین از هوادارن خود درخواست کرده اند که انتخابات مجلس و شوراهای محلی را تحریم کنند. ولی شیخ علی سلمان، رهبر حزب الوفاق گفته است که  او خواهان یک راه حلی، بر اساس تغیر در قانون اساسی است، که بتواند به انحصار قدرت پایان بدهد.

در مورد انتخابات روز شنبه، شیخ سلمان، با ابراز اینکه تعداد زیادی در آن شرکت نخواهد کرد، گفته است که نمایندگانی که انتخاب خواهند شد، تنها از قدرت سیاسی نمایندگی خواهند کرد و هیچ ربطی به خواست های مردم نخواهند داشت. ولی بعد از انتخابات، اپوزیسیون میتواند با حکومت وارد مذاکره شود و اگرچه این مذاکرات، که از سال ۲٠١١ به اینسو آغاز شده است، تا حالا نتیجه ای نداشته است، ولی شاید اینبار بتواند بحرین را در یک کادر دمکراتیک قرار بدهد. ولی او زیاد به این موضوع امیدوار نیست، چونکه تجربۀ سه سال اخیر، مخالفت حکومت بحرین با دموکراسی را ثابت کرده است.

در این حال، از یک سو شیخ سلمان، رهبر مخالفین تهدید میکند که در فضای پر تشنج فعلی احتمال منفجر شدن بحرین وجود دارد و از سوی دیگر، سمیره رجب، وزیر اطلاعات و سخنگوی حکومت بحرین، با تصریح این که آنان برای مذاکره حاضر هستند،  تهدید میکند که آنان هر نوع آشوبی را سرکوب خواهند کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید