افغانستان

تحقیقات در مورد تظاهرات خشونت آمیز مزار شریف

متعاقب تظاهرات مزار شریف که، جمعۀ گذشته، به خشونت کشیده شد و طی آن، تعدادی از کارمندان سازمان ملل به قتل رسیدند، «گروه حقیقت یاب» که از طرف حکومت به مزار فرستاده شده است، میگوید که عاملان این خشونت ها، افراد سابق گروه طالبان بودند.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس نتایج این گروه تحقیق، که مسئولیت آنرا اقای محمد اکبری، نماینده در مجلس شورای افغانستان به عهده داشت، طی این حوادث، این اشخاص لااقل دو تن از کامندان سازمان ملل را سر بریده اند و در کل، پانزده نفر که در میان آنان هفت تن از کارمنان خارجی سازمان ملل است، کشته شدند.

برای بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با فیاض مهر آیین، رئیس دفتر مقام ولایت. آقای مهر آیین میگوید که در میان عاملین این خشونت ها کسانی هم بودند که در مزاکرات صلح سهم گرفته بودند و در مهمانخانه ای در شهر مزار شریف، که مخصوص مذاکره کنندکان است، سکونت داشتند. ولی مردم معمولی که درین تظاهرات شرکت کرده بودند، هم برخورد خشن کردند و در این مورد، آقای مهر آیین میگوید که در شهر مزار شریف، درین اواخر یک نوع مسابقه برای ایجاد مدارس اسلامی به پا شده است که در آن کسانی اسلام را تدریس میکنند که از آن دید سالم ندارند. در گذشته افراطیان اسلامی در پاکستان تربیه میشدند ولی امروز در داخل شهر مزار شریف، مجامعی بوجود آمده است که دیگر به مدارس پاکستانی نیاز ندارند.

در مورد مسئولیت نهاد های امنیتی که بایستی این چنین وقایع را پیش بینی میکردند، آقای مهرآیین میگوید که با در نظر داشت اینکه در روز های قبل اوضاع آرام بود، این حرکت قابل پیشبینی نبود و در هر صورت، مسئولین نمیتوانند آزادی تظاهرات را از مردم سلب کنند.

گفتگو با فیاض مهر آیین، نویسنده و رئیس دفتر مقام ولایت مزارشریف

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید