شیلی

تحلیف رئیس جمهوری تازه شیلی زیر سایه شبح زلزله

رئیس جمهوری تازۀ شیلی
رئیس جمهوری تازۀ شیلی Pato Valenzuela/Reuters

مراسم تحلیف "سباستین پینیرا"، رئیس جمهوری تازه، امروز در حالی انجام می گیرد که در مرکز و جنوب این کشور دهها هزار نفر بدون سر پناه، آب و برق به سر می برند. از این رو، خانم "میشل باشله" رئیس جمهوری کنار رفته در پایان دو دوره ریاست جمهوری، در نطق خداحافظی خود با مردم شیلی، در عین قدردانی از 20 سال خدمت دولتهای برخاسته از چپ میانه در این کشور، خواستار ادامه تأمین وگسترش کمکهای اجتماعی شد.

تبلیغ بازرگانی

تأکید او بر حس همدردی ملی نه تنها به دلیل سوسیالیست بودن و سیاست های اجتماعی دو دوره ریاست جمهوری اش انجام میگرفت، بلکه به این دلیل که 11 روز پیش زلزله مهیب این کشور 6300 خانه ساخته شده توسط دولت را ویران ساخت و به 18.000 واحد دیگر به شدت آسیب رساند.

از سوی دیگر "سباستین پینیرآ"، میلیاردری از حزب راست شیلی، که همراه باحزبش در نظر داشتند بازگشت راستی ها به قدرت را پس از پایان حکومت دیکتاتور معروف، "پینوشه" با خرج و جلال بسیار جشن بگیرند، به دلیل این زمین لرزه وخسارات عظیم آن، تنها به برگزاری یکی جلسه بسنده کردند. او در این جلسه به وزرای خود گفت بدون اتلاف وقت باید کشور را بسازند و به آنها سه ماه مهلت داد تا کفایت خود را ثابت کنند.

مخالفان دولت راستی، "سباستین پینیرآ"،را "برلوسکونی" شیلی می نامند و از این بیم دارند، که نظر به حضورش در بخش های مختلف اقتصادی کشور، منافع شخصی او با منافع کشور و ملت استکاک پیدا کند. منتها این میلیارد، در راستای قول های انتخاباتی که داده بود، پیش از به دست گرفتن قدرت، همه سهام خود را در شرکت هواپیمائی شیلی، "لان"، که به 26% می رسید، بفروشد. او که 60 سال دارد، بسیار پر کار و ورزشکار است. "سباستین پینیرآ"، ثروت خود را، که بیش از یک میلیارد دلار تخمین زده می شود و نشریه "فوربس" او را در رده 701 ایمن فهرست ثروتمندان جهان قرار داده، از بخش هائی چون هواپیمائی، معدن، ساختمان و صنایع داروئی به دست آورده است.

به هر حال آغاز کار ریاست جمهوری او با در نظر گرفتن نیاز مالی و مشکلات کشور در پی زلزله چندان آسان نخواهد بود. جالب این جاست که خانم "میشل باشله" در پایان دو دوره ریاست جمهوری، به شکلی استثنائی، از محبوبیت بسیار بالائی، یعنی حدود 80 %، نزد مردم کشورش بر خوردار است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید