ایران

تحول کیفی رویکرد جامعه جهانی در قبال نقض حقوق بشر در ایران

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجۀ آمریکا
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجۀ آمریکا

عبدالکریم لاهیجی رییس جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران و نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر با اشاره به تلاش های جاری برای تعیین گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گفته است که زمینه های پی گرد رهبران ایران به اتهام نقض فاحش حقوق اساسی مردم ایران دور از انتظار نیست

تبلیغ بازرگانی

وزیر امور خارجۀ آمریکا، خانم هیلاری کلینتون، در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت که دو دولت سوئد و

عبدالکریم لاهیجی

آمریکا از این شورا خواسته اند تا گزارشگر ویژه ای را مأمور رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران کند. در هفتۀ گذشته دولت آمریکا شماری از رهبران ایران را به دلیل نقض حقوق اساسی مردم ایران مشمول مجازات های خود کرد و منابع دیپلماتیک اروپا با انتشار فهرست هشتاد تن از مقامات جمهوری اسلامی به عنوان ناقضان حقوق بشر در ایران اعلام کردند که اتحادیه اروپا به زودی مجازات این افراد را به بررسی خواهد گذاشت.
عبدالکریم لاهیجی نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر و رییس جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران، در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه گفته است که اینها از جمله نشانه های تحولات جدی در رویکرد جامعۀ جهانی در قبال مسألۀ نقض حقوق بشر در ایران است و در این تحول سازمان های ایرانی مدافع حقوق بشر نقش مهمی ایفا کرده اند. رییس جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران تصریح کرده است که فهرست هشتاد تن از ناقضان حقوق بشر در ایران که از سوی اروپا منتشر شده در اصل از طریق جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر تهیه و در اختیار رهبران اروپا گذاشته شد. عبدالکریم لاهیجی در جای دیگری از اظهاراتش اضافه می کند که این نشانه های تحول می توانند در نهایت خبردهندۀ امکان پی گرد و محاکمۀ رهبران جمهوری اسلامی به اتهام نقض فاحش حقوق بشر مردم ایران توسط مراجع بین المللی باشند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید