افغانستان

تخطی از توافقنامۀ امنیتی

Ảnh: Reuters

متعاقب حملۀ نیروهای خارجی به یک شرکت تجارتی، که شب جمعۀ گذشته باعث قتل دو تن شد، حکومت افغانستان اعتراض کرد، و با برگشتن وزیر داخله از ترکیه، یکی از مسئولین این وزارت، که در این عملیات ناتو حاضر بودند، از کار برکنار و یکی دیگر، به تعلیق در آورده شده است.

تبلیغ بازرگانی

حکومت افغانستان این حملۀ ناتو را، تخطی از توافقنامۀ امنیتی پنداشته است. آیا این اعتراضات حاکی از تغیر در پروتوکول های هم آهنگی میان نیرو های افغان و خارجی است، و ادامۀ این مسایل ما را به کجا خواهد کشاند. این مسایل را با آقای کمال اعتمادی، مفسر مسایل سیاسی در میان گذاشتیم.

آقای اعتمادی با انتقاد از نیروهای خارجی میگوید که همیشه نیروهای ناتو برخورد خود سرانه کرده اند و از حادثۀ جلال آباد یاد آوری میکند که نیرو های ناتو، بدون همکاری حکومت افغانستان، همراه با روس ها به مراکز تولید مواد مخدر حمله کردند. در نهایت آقای کمال در مورد خروج نیروهای ناتو میگوید که این باعث بدتر شدن اوضاع خواهد شد. و از اینکه مردم افغانستان نتوانستند از موقعیت مفیدیکه حضور چهل کشور در افغانستان ایجاد کرده بود، استفادۀ مثبت بکنند، ابراز تاسف میکند.

گفتگو با کمال اعتمادی، مفسر مسایل سیاسی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید