لیبی

تدارک جهانی برای مقابله با خشونت در لیبی

درحالیکه سازمان ملل متحد با نگرانی ازخشونت افزاینده درلیبی، راه حل های مختلف را بررسی می کند، معمرقذافی در پی استخدام مزدوران بیشتری ازمیان مهاجران آفریقایی منتظرخروج ازکشور است.

تبلیغ بازرگانی

نیروهای وفادار به معمر قذافی در لیبی روز دوشنبه به یک حمله هوایی در رأس لانوف، شهری که دراختیار شورشیان بود، دست زدند.
نیروهای قذافی، در چندروز اخیرازآسمان و زمین، شهرهای آزادشده لیبی، زاویه، مصراته، رأس لانوف و بن جواد را هدف آتش خود قرار داده و تلفات زیادی به بار آورده اند.
حکومت لیبی که متهم به استفاده از از مزدوران آفریقایی در مقابله بامعترضین خود است، این بار به مهاجران آفریقایی که منتظر خروج از لیبی هستند پیشنهاد کرده است تا در ازای دریافت پول زیاد مسلح شده، علیه شورشیان وارد عمل شوند.
جامعه بین المللی از خشونت افزاینده در لیبی نگران است. عملیات مشابه نیروهای قذافی روز گذشته در شهر مصراته 21 کشته به جای گذاشت.
سازمان ملل متحد وزیر سابق امور خارجه اردن را مأمور گفتگوی عاجل با حکومت لیبی کرده است تا در مورد فاجعه انسانی که از سه هفته پیش در این کشور جریان دارد، به راه حلی برسند.
حملات هوایی صبح روز دوشنبه، در رأس لانوف بندر استراتژیک نفتی را هدف قرار داده بود.
سکنه رأس لانوف از ترس حمله خشن نیروهای مسلح و دچار شدن به سرنوشت مردم شهر بن جواد صبح روز حمله، این شهر را ترک گفتند.
سازمان ملل متحد در مقابل فاجعه عظیم انسانی در لیبی، روز دوشنبه فراخوانی برای جمع آوری مبلغ 160 میلیون دلارجهت کمک به قربانیان جنگ در این کشور داد.
درعین حال برخی از نیروهای سیاسی آمریکا، ازجمله سناتورجمهوریخواه جان مک کین و سناتور دموکرات جان کری، بر رییس جمهوری این کشور فشار می آورند تا به کمک نظامی شورشیان و مقابله با نیروی هوایی لیبی برخیزد، یا برای ممنوعیت پروازبرفرازکشوراقدام کند و یا با انهدام فرودگاه های لیبی آن ها را غیر قابل استفاده سازد.
دبیرکل ناتو روزدوشنبه ضمن تأکید برعدم دخالت ناتو درلیبی، اعلام کرد که حمله رژیم قذافی علیه غیرنظامیان لیبی می تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود و جامعه بین الملل نمی تواند درصورت تکرار این اعمال بی طرف بماند.
بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات های فرانسوی و بریتانیایی مشغول تهیه طرح قطعنامه سازمان ملل مبنی بر ممنوعیت پرواز در لیبی هستند.
از سوی دیگر، اعضای یک گروه دیپلماتیک بریتانیایی که برای برقراری ارتباط با اپوزیسیون حکومت لیبی به بن غازی آمده بودند پس ازچند روزبازداشت به کشورشان برگردانده شدند. اما ایتالیا اعلام کرد که تماس های محرمانه ای با شورای ملی اپوزیسیون برقرار کرده است. 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید